„21 gevangenen waren onterecht op vrije voeten”

Meer dan twintig gedetineerden die waren veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf konden zich onterecht deels vrij in de maatschappij bewegen. In dertien gevallen ging het om veroordeelden die nog niet in de laatste fase van hun celstraf zaten. Bij acht mensen ontbrak er bijvoorbeeld een inschatting van de risico’s. Van alle 21 zijn de vrijheden inmiddels opgeschort of ingetrokken, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

„Onder de bestaande uitvoeringspraktijk kregen deze dertien gedetineerden wel vrijheden, terwijl ze nog niet in de laatste fase van hun straf zaten”, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid over de eerste groep. „Dekker vindt dit onwenselijk en daarom wordt dit nu aangepast. Dit geldt per direct, daarom is van deze dertien gedetineerden het verlof stopgezet.”

Van de overige acht gedetineerden was het dossier niet compleet. Er ontbrak in sommige gevallen bijvoorbeeld een inschatting van de risico’s. „Deze dossiers worden met spoed aangevuld.” Het ministerie verwacht dat als de dossiers eenmaal compleet zijn, voor het merendeel van deze groep de vrijheden kunnen worden hersteld.