Willem-Alexander praat in Ouder-Amstel over agressie en geweld

Koning Willem-Alexander luistert naar burgemeester Houben van Voerendaal die vertelt over zijn ervaringen met dreiging. beeld ANP

Koning Willem-Alexander woonde dinsdagmiddag een bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in de gemeente Ouder-Amstel bij. Het werkbezoek stond in het teken van agressie en geweld waar een deel van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden geregeld mee te maken krijgt.

Omdat de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers door agressie en geweld onder druk komt te staan, werd vorig jaar het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht. Het daaruit voortgekomen Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, bestaande uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen, kwam dinsdag voor de tweede keer bijeen.

Weerbaar

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De koning, nog steeds in het bezit van zijn vakantiebaard, sprak met de groep over hoe zij zich mentaal en fysiek kunnen weren en hoe zij elkaar kunnen helpen, onder meer door het bespreekbaar maken van morele dilemma’s. Aan bod kwamen ook voorbeelden van hulpmiddelen om weerbaarheid en veiligheid te vergroten. Ook werd in bijzijn van Willem-Alexander gesproken over de inspanningen om de weerbaarheid van partners en kinderen te vergroten.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur is opgericht door dertig partners uit de publieke sector, met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. Partners van het netwerk zijn onder meer het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), politieke partijen, de Rijksrecherche en het Instituut voor Psychotrauma.