Stéphanie, de aanstaande groothertogin

Erfgroothertog Guillaume trouwde op 20 oktober 2012 met Stéphanie de Lannoy. Zij kan het goed vinden met schoonmoeder Maria Teresa. beeld EPA, Sebastien Nogier

Toen ze trouwde met erfgroothertog Guillaume van Luxemburg wist Stéphanie de Lannoy dat het haar bestemming is ooit haar schoonmoeder Maria Teresa op te volgen als groothertogin. Maar dat moment lijkt nog ver weg.

Erfgroothertogin Stéphanie (geboren in 1984) is een van de weinige meisjes van adel die een kroonprins trouwden. Haar afkomst is vergelijkbaar met die van de Belgische koningin Mathilde: die was jonkvrouw d’Udekem d’Acoz voordat ze met kroonprins Filip in het huwelijk trad. Van vaders- en moederszijde stamt Stéphanie uit adellijke geslachten die teruggaan tot de 13e en 14e eeuw: De Lannoy en Della Faille.

Stéphanie groeide op in het kasteel van Anvaing in de Belgische provincie Henegouwen. Ze is de jongste dochter en het achtste kind van graaf Philippe de Lannoy en Alix della Faille de Leverghem. Stéphanies moeder overleed in 2012 aan een herseninfarct, kort voor Stéphanies huwelijk. Haar vader overleed in januari dit jaar op 96-jarige leeftijd.

Samen

Guillaume en Stéphanie treden vaak samen in de openbaarheid. Ze gaan vrijwel altijd gezamenlijk op werkbezoeken en doen ook buitenlandse reizen meestal samen. In een interview in 2017 gaven ze aan dat ze „elkaar goed aanvullen” en een „sterk koppel” zijn. „We helpen elkaar veel”, aldus Stéphanie. „Ik vergezel mijn man vaak tijdens economische missies, dat is meer zijn taak. Op zijn beurt steunt Guillaume zaken die ik belangrijk vind, zoals kunst en cultuur.”

Terwijl Guillaume van jongs af aan wist hoe zijn toekomst eruitzag, gold dat niet voor Stéphanie. De erfgroothertogin heeft dat niet als nadeel ervaren. Ook ervoer ze geen cultuurshock toen ze na haar huwelijk in Luxemburg ging wonen. „De geschiedenis van mijn geboorteland België kent veel overeenkomsten met de geschiedenis van Luxemburg. Maar desalniettemin leerde ik een nieuwe cultuur en een nieuwe taal kennen. Het Luxemburgs is niet makkelijk!”

Voorbereiding

Wanneer Guillaume en Stéphanie het groothertogelijk paar zullen opvolgen, is niet bekend. In Luxemburg is het, net als in Nederland, gebruikelijk dat het staatshoofd ‘met pensioen’ gaat. Groothertog Henri viert volgend jaar zijn twintigjarig regeringsjubileum. Guillaumes opa, groothertog Jean, was 79 toen hij aftrad. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nog wel even duren voordat Guillaume het stokje van zijn vader zal overnemen.

De erfgroothertog is zich wel volop aan het voorbereiden op zijn toekomstige taak. Samen met Stéphanie verhuisde hij vorig jaar zomer naar Londen om weer te gaan studeren. Guillaume volgt een postuniversitaire studie aan het Royal College of Defense Studies, wat in het verlengde ligt van zijn militaire opleiding aan Sandhurst en zijn studie politieke wetenschappen. De erfgroothertog wil „extra kennis en ervaring opdoen” voor zijn toekomstige rol als groothertog. Stéphanie begon op hetzelfde moment bij het bekende veilinghuis Sotheby’s een studie kunstgeschiedenis.

Mocht het huwelijk van Guillaume en Stéphanie kinderloos blijven, dan is Guillaumes broer Félix de volgende in de lijn van troonsopvolging en na hem zijn dochtertje prinses Amalia.