Boekje beschrijft band Ginsburg en Willem van Oranje

beeld RD
2

Dinsdag 31 maart 1568 is misschien wel de belangrijkste datum in de geschiedenis van de Ginsburg, een kasteel op de grens van het graafschap Nassau in Duitsland. Die dag arriveerde Willem van Oranje met zijn broers op de burcht om er te overleggen over zijn krijgstocht naar de Nederlanden.

Dat schrijft Olaf Wagener in een boekje over Willem van Oranje en de Ginsburg. In korte hoofdstukjes geeft hij de ontstaansgeschiedenis van de burcht weer en beschrijft hij het verblijf van „Wilhelm von Oranien” op de heuveltop. Op de Ginsburg bij Hilchenbach-Vormwald schetste de prins met zijn krijgsoversten 450 jaar geleden de contouren voor zijn strijd tegen de Spanjaarden in Nederland en bereidde hij de Slag bij Heiligerlee voor (23 mei 1568). In dat gevecht sneuvelde Willems broer Adolf.

2018-02-05-pkGES1-bijginsburguitzicht-3-FC_webBij de Ginsburg trok Willem zijn troepen samen

Er zijn geen verslagen van het krijgsoverleg zelf bewaard gebleven, maar wel rekeningen voor het onderhoud van het gezelschap. In omliggende dorpen werd die dagen wijn, bier, vlees, gedroogde vis en een varken voor het spit ingekocht. Er moesten ongeveer dertig monden worden gevoed.

Niet onderschatten

Of Willem van Oranje in 1568 zijn troepen op de Ginsburger Heide bijeentrok, is onzeker, schrijft Wagener in de uitgave van de vereniging die de burcht onderhoudt. In 1572 lijkt dat wel gebeurd te zijn, gezien notities van de drost van het nabijgelegen Bilstein waaruit Wagener citeert. „Des prinzen von Uranien wargenommen”, noteert de bestuursambtenaar op 30 juni 1572.

Vakwerkhuizen in het heuvelland bij Freudenberg.Knalgele toren herinnert aan strijd Willem van Oranje

Willem van Oranje was een strateeg die praktisch handelde, zich inzette voor tolerantie en godsdienstvrijheid, zo schrijft Wagener in zijn portret van de prins. „De bijdrage van Willem van Oranje aan de Europese geschiedenis mag niet worden onderschat – en ook in tijden dat ”helden” tot het verleden lijken te behoren kan hij door zijn handel en denken als voorbeeld en inspiratie dienen.”

Grenspost

De oudste delen van de Ginsburg stammen uit de negende en de tiende eeuw, zo laat Wagener zien. Eeuwenlang was het kasteel –nu zijn er alleen nog restanten en een herbouwde hoofdtoren te zien– een belangrijke grensverdedigingspost voor de Nassaus.

Tegelijk met het boekje verscheen er een Duitstalige lesbrief voor het onderwijs. Ook daarin gaat het over Willem van Oranje en over de geschiedenis van het kleine, maar niet onbelangrijke kasteel boven op de groene heuvels van het Rothaargebergte.

Wilhelm von Oranien und die Ginsburg. Freiheitskampf der Niederlande, Olaf Wagener; Verein zur Erhaltung der Ginsburg, Hilchenbach, 2018; ISBN 978 3 9820198 1 9; 66 blz.; € 7,-.