Albert niet bij herdenking Boudewijn

Koning Boudewijn (midden) met de Amerikaanse president Nixon (links) en Navo-secretaris-generaal Luns tijdens de Navo-top in Brussel op 3 juli 1974. beeld Nato Media Library
3

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken, aan de rand van Brussel, wordt zaterdag een mis gelezen ter nagedachtenis van de 25 jaar geleden overleden Belgische koning Boudewijn. Het hof heeft aangekondigd dat een groot deel van de koninklijke familie aanwezig zal zijn. Ook de Luxemburgse groothertog Henri –een volle neef van koning Boudewijn– komt met een grote afvaardiging van zijn familie naar Laken.

Opvallend is echter dat koning Albert, de in 2013 afgetreden broer en opvolger van Boudewijn, en zijn echtgenote koningin Paola niet zijn genoemd. Het hof had ook geen direct antwoord op vragen van media naar de reden van de opmerkelijke afwezigheid van de gepensioneerde koning.

Vakantie kan geen excuus zijn. Commentatoren merkten het afgelopen weekeinde op dat de koning immers na zijn aftreden alleen nog maar vakantie heeft genomen. Zo actief als in Nederland prinses Beatrix (80) na haar aftreden nog is, zo weinig laten Albert (84) en Paola (volgende week hoopt ze 81 jaar te worden) zich zien. Gedeeltelijk ligt aan dat aan de gezondheid van het vorstenpaar. Daarnaast speelt mee dat de verhoudingen in de koninklijke familie allesbehalve harmonieus zijn. Bovendien is Albert ontstemd over zijn –zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Beatrix én koningin-weduwe Fabiola voor hem– magere pensioen.

De vlakbij de koninklijke residenties gelegen kerk in Laken vervult voor de Belgische koninklijke familie dezelfde rol als de Nieuwe Kerk in Delft voor de Oranjes: in de crypte kregen de koningen en koninginnen en enkelen van hun kinderen hun laatste rustplaats.