Werkgevers willen pensioenoverleg hervatten

Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept de vakbonden op snel weer om de tafel te komen voor pensioenonderhandelingen. Dat schrijft de organisatie in een brief, voorafgaand aan het protest van politieagenten bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van VNO-NCW in Den Haag.

Het gaat om een groep van circa 350 agenten. Zij worden later in de ochtend voor de Malietoren toegesproken door Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. De actie maakt deel uit van een reeks protesten van de vakbeweging, na het mislukken van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers in november. De bonden willen dat de AOW-leeftijd op 66 jaar blijft, dat zzp’ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen en dat de boete op vervroegde uittreding wordt afgeschaft.

De Boer ziet veel aanknopingspunten om snel tot afspraken te komen in het pensioenconflict, aldus de voorzitter in een gezamenlijke brief van VNO-NCW en MKB-Nederland aan de actievoerders.