„Werkgevers niet bang om vast personeel te ontslaan”

beeld ANP, Roos Koole

Werkgevers ontslaan werknemers niet eerder of later sinds de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht is. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kosten van ontslag bij wederzijds goedvinden door onderzoeksbureau SEO Economische Onderzoek onder 1144 ontslaggevallen, waar het FD dinsdag over schrijft.

De Wwz gooide de ontslagprocedure op z’n kop. Het moest voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper worden om vaste werknemers te ontslaan. Sinds de invoering in juli 2015 krijgt de wet veel kritiek. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland drijft de Wwz de kosten en de omvang van de papierwinkel op bij ontslag.

Huiverig

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers eerst huiverig waren om vaste werknemers te ontslaan, maar die terughoudendheid is verdwenen nu de regels bekend zijn. Verder melden de onderzoekers dat in 2015-2016 70 procent van de ontslagen via wederzijds goedvinden verliep, tegen 61 procent vier jaar eerder. Het aantal ontslagzaken dat via uitkeringsinstantie UWV en de kantonrechter lopen, is gedaald.

Tegenover het FD zegt Michaël van Straalen, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland, dat het onderzoek niets zegt over de werking van de Wwz. „In de periode 2015-2016 kon ontslag zowel via de oude, als de nieuwe weg verlopen. Ook is ontslag voor werkgevers met vijf mensen in dienst vaak veel duurder. Die groep is niet meegenomen in het onderzoek een heeft juist last van de Wwz”, zegt Van Straalen.

Voorzichtig

Volgens Chris Baggerman van de RMU blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek dat de wet aanpassing behoeft. „Maar we moeten voorzichtig zijn en niet het kind met het badwater weggooien.”

De invoering van de Wwz heeft duidelijkheid en eerlijkheid gegeven rond het vaststellen van ontslagvergoedingen, stelt Baggerman. „Duidelijkheid doordat het systeem in de wet is vastgelegd en er geen ruimte meer bestaat voor het hanteren van wegingsfactoren. En eerlijkheid omdat nu ook ontslag via het UWV gepaard gaat met toekenning van een vergoeding. Voorheen was een ontslagvergoeding alleen aan de orde bij ontslag via de kantonrechter.”

Kloof

De RMU is blij met de stijging van het aantal compromissen dat in 2015-2016 is gesloten. Tegelijk ziet Baggerman dat de invoering van de Wwz de kloof tussen tijdelijk en vast werk heeft vergroot. „Daarom moeten we nadenken hoe we de rechtspositie van hen die een tijdelijk contract hebben, kunnen versterken. Dat zou kunnen door werkgevers een afdrachtskorting toe te kennen voor loonheffing en sociale premies als zij werknemers met een tijdelijke contract een vast contract aanbieden.”