Voerspecialist helpt boer zijn bedrijf op de rit te houden

Rondom de boer
Gebrs. Fuite Veevoeders in Genemuiden is met een productie van 750.000 ton per jaar een middelgrote mengvoerproducent.  beeld Niek Stam
3

Van de 150 medewerkers van Gebrs. Fuite Veevoeders in Genemuiden is een derde in de buitendienst actief. „Kennisoverdracht en begeleiding vinden wij belangrijk”, zegt directielid Koop Fuite. „Samen met de boer streven we naar een zo goed mogelijk resultaat in de stal.”

Vertegenwoordigers van veevoederbedrijven bezochten vroeger vaak meer dan tien boeren op één dag. „Van alle soorten dieren hadden ze verstand,” herinnert Koop Fuite zich. „En ze knoopten over allerlei onderwerpen een gesprekje aan. Bij de ene klant ging het over voetbal, bij de volgende over de kerk. Terug op de zaak zeiden ze: De relaties zijn aangehaald, we mogen de voersilo’s weer vullen.”

Gebrs. Fuite Veevoeders in Genemuiden is met een productie van 750.000 ton per jaar een middelgrote mengvoerproducent.  beeld Niek Stam

Tegenwoordig doen de buitendienstmedewerkers van Fuite dagelijks maar enkele adressen aan. „Onze specialisten spreken alleen maar over ‘hun’ bedrijfstak: melkvee, kalveren, kuikens, varkens of geiten. De boer van nu heeft ook geen tijd meer voor verhaaltjes. De laptop gaat open en alles wordt doorgenomen: de kalveropfok, het graslandbeheer. Wij zien onszelf als co-piloot voor de veehouder. Samen proberen we zijn bedrijf op de rit te houden”, zegt Fuite.

Over de voerbestelling wordt volgens hem amper gesproken. „Ons motto is dat we geen voer leveren, maar resultaat. We hebben geen klanten, maar partners, Alles draait om de stal. Heeft bijvoorbeeld de melkproductie niet het gebruikelijke niveau, dan is het onze gezamenlijke uitdaging om dat te verbeteren.”

Op gezette tijden komt de buitendienstmedewerker op de boerderij voor een stalbezoek. „Maar tussendoor kijkt hij ook mee, als de boer hem gemachtigd heeft om de bedrijfsgegevens in te zien. Wanneer hij onverwachte wijzigingen ziet in de data bij boer A, bijvoorbeeld dat de koeien minder melk geven, dan belt hij even of gaat hij diezelfde dag nog langs om te bespreken wat er aan de hand kan zijn.”

Mengvoer. beeld Niek Stam

Schaalvergroting

Met 750.000 ton per jaar behoort de Genemuidense onderneming tot de middelgrote mengvoerproducenten van Nederland. Niet alleen in eigen land heeft Fuite afnemers, ook in de grensregio’s van België en Duitsland.

De veevoerfabrikant is meegegroeid met de schaalvergroting in de landbouw. „Vroeger hadden we onze klanten vooral in de omgeving. Tussen Genemuiden en Kampen bijvoorbeeld, een traject van 15 kilometer, zaten veertig boeren. Nu zijn het er nog enkelen.”

Met twee neven en drie broers vormt Koop Fuite de directie. Het bedrijf begon in 1906 als graanmaalderij. Na jarenlang dealer te zijn geweest voor mengvoerbedrijven produceert Fuite sinds 1980 zelf veevoer. Op kennis en innovatie wordt sterk ingezet. Zo werd recent een eigen product ontwikkeld: maïsvlokken die zorgen voor een rustige vertering in de koeienpens. De maïs is verhit en gewalst. Daardoor is het zetmeel goed afbreekbaar en benutten koeien de voedingsstoffen beter, wat ook een hogere melkgift oplevert.

Fuite: „De toekomst van de veehouderij vraagt van onze specialisten niet enkel verstand van voeding en robotisering, maar ook inzicht in politieke regelgeving en duurzaamheidsvraagstukken. Er komt veel op de boer af: fosfaatrechten, mestbeleid, stikstofregels. Dat moet de sector niet verlammen, en ons evenmin, maar juist een stimulans zijn om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden.”