Vierdaagse werkweek voor oudere werknemers CêlaVíta

beeld CêlaVíta

FNV, CNV en RMU en de directie van CêlaVíta in Wezep zijn het eens over een nieuwe cao voor de ruim 300 medewerkers van het aardappelverwerkende bedrijf. De cao voorziet onder meer in een loonsverhoging van 1,25 procent en een opvallende regeling om de inzetbaarheid van oudere werknemers te bevorderen.

De leden van de drie vakorganisaties hebben dinsdagmiddag hun fiat aan de nieuwe cao gegeven. Die heeft een looptijd van één jaar, met ingang van 1 juli 2016.

Oudere werknemers van CêlaVíta kunnen op vrijwillige basis vier dagen per week gaan werken tegen inlevering van maximaal 5 procent salaris. Ze behouden daarbij hun volledige pensioenopbouw.

De vierdaagse werkweek wordt gerealiseerd door het inbrengen in het rooster van adv-dagen, extra dagen die afhankelijk zijn van het dienstverband, twee extra verlofdagen die de werkgever bijdraagt en verlofdagen die de werknemer bijkoopt. De ingangsleeftijd zal, afhankelijk van de financiële ruimte, maximaal zeven jaar vóór de AOW-leeftijd zijn.

RMU-onderhandelaar Chris Baggerman is „uiterst content” met deze „vernieuwende” afspraak. Hij spreekt van een „doorbraak” omdat een koppeling tussen langer doorwerken en een vijfdaagse werkweek niet langer vanzelfsprekend is. Baggerman verwacht dat de regeling tot minder ziekteverzuim zal leiden. „De RMU krijgt signalen dat werknemers die langer dan de oorspronkelijke AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken vaker ziek zijn. Het is belangrijk dat werknemers gezond de eindstreep halen en dan niet volkomen uitgeblust zijn.”

De nieuwe cao voorziet verder in een loonsverhoging van 1,25 procent en een periodieke evaluatie van de inzet van uitzendkrachten.