Verkoop woning 
tegen te lage prijs is onbelaste schenking

Staatssecretaris Snel (rechts).  beeld ANP

Eind 2018 heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel een aantal knelpunten weggenomen in de regeling voor het belastingvrij schenken in het kader van de eigen woning.

Om het geheugen even op te frissen: er kan een beroep worden gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling (maximaal 100.000 euro) in het kader van een schenking aan een persoon tussen de 18 en 40 jaar die deze schenking aanwendt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming of voor de aflossing van een eigenwoningschuld.

Hoe werkt dit als een woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de actuele marktwaarde? Of als sprake is van een schenking? Een dergelijke schenking kwalificeert naar letterlijke lezing van de wet niet als een schenking voor een eigen woning, met als gevolg dat in beginsel geen beroep kon worden gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Uitkomst

Het recent herziene besluit van de staatssecretaris van Financiën biedt in dit geval uitkomst. Met een verwijzing naar een redelijke wetstoepassing is bepaald dat in geval van de aanschaf van een eigen woning tegen een prijs die lager is dan de actuele marktwaarde ook een beroep kan worden gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Deze tegemoetkoming kan bijvoorbeeld van pas komen in situaties waarbij ouders hun woning willen overdragen aan een kind. Als het kind niet de volledige marktconforme koopprijs hoeft te betalen, is sprake van een schenking die op basis van de tegemoetkoming tot maximaal 100.000 euro niet belast is met schenkbelasting.

Verjaardagscadeau

Verder is in het besluit van de staatssecretaris ook geregeld dat iemand die voor een eenmalige verhoogde vrijstelling in aanmerking wil komen, tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. De staatssecretaris keurt goed dat de schenkingsvrijstelling ook geldt indien de begiftigde –dan wel diens partner– op de dag van de schenking 40 jaar wordt. Een idee voor degene die nog twijfelt over een leuk verjaardagscadeau.

Daarnaast was tot het verschijnen van het beleidsbesluit niet duidelijk of de kwijtschelding van een eigenwoningschuld kan worden aangemerkt als een schenking van een bedrag waarmee een eigenwoningschuld wordt afgelost.

Kwijtschelding

Hierbij kan worden gedacht aan leningen die bijvoorbeeld in familieverband zijn aangegaan. Volgens de staatssecretaris kan een kwijtschelding van een dergelijke schuld onder voorwaarden gelijkgesteld worden met een schenking van een bedrag waarmee die schuld wordt afgelost.

In het besluit keurt de staatssecretaris verder goed dat als een eerdere schenking voor een eigen woning ongedaan is gemaakt, door dezelfde schenker in verband met een nieuwe schenking opnieuw een beroep kan worden gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien een eerdere schenking is herroepen omdat bijvoorbeeld niet voldaan is aan een bepaalde ontbindende voorwaarde.

De auteur is werkzaam bij BDO Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl