Vergunningverlening bouw weer op gang

beeld ANP, Koen van Weel

Bouwers kunnen sinds dinsdag bij de provincies weer een natuurvergunning aanvragen voor projecten. Dat is te danken aan de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen.

Dinsdag is het zogeheten stikstofregistratiesysteem in werking getreden, dat onder verantwoordelijkheid valt van minister Schouten (Landbouw). Daarin wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er in de buurt van kwetsbare natuurgebieden beschikbaar is. Nu het verkeer overdag nog maximaal 100 kilometer per uur mag rijden waar eerder 120 of 130 kilometer was toegestaan, is de uitstoot van stikstof naar het milieu kleiner geworden. Dat geeft enige ruimte voor andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

Zeven grote snelwegprojecten en grote woningbouwprojecten uit de zogeheten woondeals die het kabinet met diverse regio’s heeft gesloten, krijgen voorrang. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw in Eindhoven, de zuidelijke Randstad, Utrecht en Groningen. Als daarna nog stikstofruimte over is, zijn bouwprojecten van meer dan honderd woningen aan de beurt.

De Raad van State bepaalde vorig jaar mei dat het toenmalige stikstofsysteem, het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), veel te vrijblijvend was. In het nieuwe systeem moeten overheden eerst maatregelen nemen die de stikstofuitstoot verminderen. Van de stikstofruimte die wordt bespaard, moet 30 procent ten goede komen aan natuurherstel. De overige 70 procent mag weer worden uitgegeven, zodat woningbouw en infrastructurele projecten door kunnen gaan.

Overijssel verwacht dat veel woningbouwprojecten in deze provincie nu door kunnen gaan. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: „Mochten er nog knelpunten blijven bestaan in de woningbouw, dan gaan we daarover in gesprek met de betreffende gemeenten.”

Noord-Holland riep maandag juist op om snel meer landelijke maatregelen te treffen zodat er nog meer mogelijkheden komen om te bouwen. „Hoewel bouwers hebben gezocht naar manieren om woningen te bouwen zonder te veel stikstofneerslag, lukt het maar weinigen projecten van de grond te krijgen”, zei gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). Bij de bouw van klimaatneutrale woningen bijvoorbeeld komt volgens haar vaak tijdelijk meer stikstof in het milieu dan is toegestaan, maar na oplevering zorgen warmtepompen in die huizen juist voor minder stikstofuitstoot.