Veelvoud aan werk zet druk op transportsector

De transportsector heeft over werk niet te klagen, geholpen door de aantrekkende economie. Volgens een kwartaalrapport van brancheorganisatie TLN is de bedrijvigheid in de sector op het hoogste niveau in zes jaar. Keerzijde is dat er ook steeds meer vraag is naar personeel, en daar blijkt steeds moeilijker aan te komen.

Volgens het onderzoek ondervonden bijna vier op de tien bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar hinder als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Naast de aantrekkende economie, waardoor weer meer vracht moet worden vervoerd, speelt ook de vergrijzing de sector parten.

De groei zit vooral bij het aantal leveringen in de sierteeltsector. Ook bouwmaterialen moeten veelvuldig worden getransporteerd.

Volgens TLN, dat 5500 leden telt, hebben er in de afgelopen tien jaar niet zo veel vacatures opengestaan als op dit moment, ondanks verschillende „succesvolle” wervingstrajecten.

De transportsector is volgens TLN nog altijd aan het opkrabbelen van de crisis. Het omzetniveau is ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen. Qua winstgevendheid is het hoogste punt sinds eind 2015 bereikt. Volgens TLN heeft de sector na de crisis weer wat vet op de botten nodig. In de komende jaren staan transporteurs voor „stevige investeringen” in onder meer duurzaam en schoner materieel.