Varkensboer roert zich om stikstofkwestie

Minister Schouten vorige week op een persconferentie over de aanpak van het stikstofprobleem. beeld ANP, Koen van Weel

LTO Nederland roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de inspanningen die de landbouwsector doet op het gebied van verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van onder meer stikstof, veel serieuzer te nemen.

Als het ministerie op 1 november niet heeft voldaan aan die oproep is ze geen gesprekspartner meer, stelt de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gaat verder, en heeft donderdag al het overleg met het ministerie opgeschort.

LTO meldt in een persbericht dat de overheid te weinig oog heeft voor de maatregelen die in de landbouw zijn genomen om de uitstoot van onder meer stikstof terug te dringen. Dat leidt volgens de landbouworganisatie tot onbegrip in de varkenshouderij en andere landbouwsectoren. Eerder wees LTO erop dat de landbouw de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65 procent heeft teruggebracht.

Verder vindt LTO het onacceptabel als stikstof aan fosfaat- of dierrechten wordt gekoppeld en als zogeheten latente ruimte wordt ingenomen.

Minister Carola Schouten kreeg direct vragen van de Tweede Kamer over de uitspraken van de belangenorganisaties in het debat over de begroting van haar ministerie. Het CDA spoorde de bewindsvrouw aan om te proberen de partijen weer aan tafel te krijgen. SP-Kamerlid Frank Futselaar ziet dat anders. „Als je haast hebt, kan het ook een zegen zijn dat sommige organisaties zichzelf buitenspel zetten in deze discussie”, zei de socialist in het debat. Esther Ouwehand (PvdD) ziet het als een „voorteken dat het toch nog goed kan komen.”

Hoewel Schouten begrijpt dat er vragen en onduidelijkheden zijn in het stikstofdossier, kwamen het besluit van POV en het ultimatum van LTO toch als een verrassing. „Ik wil benadrukken dat we echt tot vandaag constructief hebben samengewerkt en stappen hebben gezet”, zei ze over de gesprekken.

Sanering

Ze hoopt dat de varkenshouders op korte termijn weer met haar in gesprek willen, juist om de vragen en twijfels weg te nemen. „Mijn deur staat altijd open”, aldus Schouten.

Schouten meldde verder dat Brussel groen licht heeft gegeven voor de saneringsregeling voor varkenshouderijen. Het gaat om zogenaamde warme sanering, waarbij de overheid varkenshouderijen uitkoopt. De maatregel dient verschillende doelen, die geuroverlast veroorzaken. Maar ook om de CO2-doelen te halen en uit de stikstofimpasse te komen, wil het kabinet boeren laten stoppen in ruil voor een zak geld.