Vakbonden akkoord met Tata Steel, geen gedwongen ontslagen

beeld ANP

Bij Tata Steel in IJmuiden vallen geen gedwongen ontslagen. Dat staat in het akkoord dat vakbonden FNV en CNV hebben gesloten met het staalconcern.

De afgelopen weken werd door personeel van Tata actiegevoerd vanwege de ophanden zijnde reorganisatie. Tata belooft nu onder meer te investeren in innovatie. Ook worden milieuproblemen aangepakt.

Volgens de vakbonden zijn voor het behoud van werkgelegenheid harde afspraken gemaakt. Bij de komende reorganisatie vanuit Tata Steel Europe worden in IJmuiden geen mensen gedwongen ontslagen. Dit werd ook door Tata Steel bevestigd. Daarnaast is het werkgelegenheidspact, waar afspraken in staan over baanbehoud, verlengd met vijf jaar tot 1 oktober 2026.

Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers. Het huidige generatiepact is met twee jaar verlengd tot en met eind 2024. In het pact is onder andere de mogelijkheid opgenomen om na je zestigste nog voor 50 procent te werken, met behoud van 100 procent pensioenopbouw en 77 tot 90 procent van het loon, afhankelijk van de hoogte van het salaris.

Verder heeft Tata Steel beloofd aan de bonden in principe geen onderdelen van Tata Steel Nederland te verkopen. Ook wordt het werk van belangrijke bedrijfsonderdelen niet uitbesteed. Tata stelt dat een eventuele verkoop van onderdelen vakbonden en de ondernemingsraad op tijd worden betrokken.

De bonden zeggen tevreden te zijn met het akkoord. Dit wordt zo snel mogelijk aan de leden voorgelegd.