Therapeut Henk Mohr is 83 maar behandelt nog altijd huilbaby’s

Doorwerken
Manueel fysiotherapeut Henk Mohr (83) werkt nog altijd vijf halve dagen in zijn praktijk. beeld Niek Stam

Manueel therapeut Henk Mohr (83) uit Ede bracht een revolutionaire behandelwijze voor huilbaby’s naar Nederland. Voorlopig is hij nog niet van plan om met pensioen te gaan. „Het mooiste van mijn werk is het oogcontact tussen moeder en kind.”

Mohr zit nooit lang stil. Telkens staat hij op om iets aan te wijzen, een anatomisch concept te demonstreren of een brief te pakken die een van zijn vele verhalen illustreert. Zijn meer dan vijftig jaar lange loopbaan als zelfstandige fysiotherapeut en manueel therapeut leverden hem dan ook heel wat anekdotes op, plus een koninklijke onderscheiding én duizenden dankbare ouders.

„Ik werk vijf halve dagen per week in mijn praktijk”, vertelt Mohr, die getrouwd is en twee kinderen en zes kleinkinderen heeft. „Overeenkomsten met zorgverzekeraars heb ik niet. Ik heb geen zin om me aan te passen aan al hun computersystemen en protocollen. Ik laat de mensen contant betalen en ze krijgen een rekening mee voor hun eigen verzekering.”

In 1992 las Mohr een artikel van de Duitse arts Heiner Biedermann over het KISS-syndroom. Biedermann beschreef zuigelingen die veel huilden, met hun hoofd in een vreemde houding lagen, moeite hadden met drinken en een verstoorde motoriek vertoonden. Mohr herkende de symptomen; hij gaf sensomotorische training aan dat soort kinderen. Het KISS-syndroom was in Nederland echter totaal onbekend.

Weerstand

„Ik ging naar een artsencongres in Denemarken waar Biedermann over dit onderwerp sprak en vroeg hem na afloop in m’n gebroken Duits of hij zijn verhaal een keer in Nederland wilde komen houden. Hij antwoordde: „Allez, als ge dat wil…” Hij bleek getrouwd te zijn met een Vlaamse vrouw.”

Mohr lacht. „De eerste lezing van Biederman in Nederland stuitte meteen op weerstand van kinderfysiotherapeuten. Wij kwamen op hun werkterrein. Het is een gevecht geweest van zeker tien jaar. Geleidelijk kreeg onze aanpak een officiële status. Dat is een van de redenen dat ik nu nog werk. Ik weet dat ik met iets goeds bezig ben.”

Mohr bekwaamde zich in de Duitse behandelwijze van het KISS-syndroom en begon er cursussen en lezingen over te geven. Het bestaan van het syndroom is nog steeds controversieel, want wetenschappelijk is het moeilijk te onderbouwen. Mohr: „We boeken genoeg positieve resultaten, maar om iets wetenschappelijk te maken, moet je werken met een controlegroep. En daar mag je een kind niet voor gebruiken. Als jij een huilbaby had, zou je die dan beschikbaar stellen voor de controlegroep?”

Aan de muur in de behandelkamer hangt een foto van een menora. Mohr is veel bezig met Israël. „Ik was vier jaar toen de oorlog uitbrak. Ik heb de Joden met sterren zien lopen. Dat is me altijd bijgebleven. Toen ik achttien jaar was, zag ik een film waarin Amerikanen een concentratiekamp bevrijden. Daar zit een scène in van een broodmagere man die luizen uit z’n kleding haalt. Toen ik na die film thuiskwam heb ik een half uur op de rand van m’n bed gezeten.”

Mohr is lid van de messiaanse gemeente Beth Hatikvah in Veenendaal en geeft lezingen over het Heilige Land. Hij laat een foto zien van een gesloten Bijbel op een stoel. „Vind je dit een bijzondere foto?” vraagt hij. Even is het stil. Dan wijst hij naar de zijkant van de Bijbel: de onderste helft is een stuk groezeliger dan de bovenste. „Het Nieuwe Testament is gelezen, het oude niet. Dat is de moderne kerk. Die houdt zich niet meer met Israël bezig of staat aan de kant van de Palestijnen.”

Oorlog

Mohr heeft nooit stilgezeten. In zijn praktijk maakte hij dagen van vijftien uur; in de avonden en weekeinden liep hij cursussen. „Ik vraag me vaak af waarom ik altijd zo hard gewerkt heb. Een belangrijke reden is de armoede die ik in de oorlog in het grote gezin van mijn ouders meemaakte. Al heel jong zei ik tegen mezelf: Deze armoede wil ik nooit.”

Dit was de laatste aflevering van deze rubriek. Zaterdag een afsluitend artikel in RD zaterdag.

Loopbaan Henk Mohr

Geboren: 20 mei 1936 in Rotterdam

Basisschool: rooms-katholieke jongensschool in Rotterdam-Zuid

Vervolgopleidingen: mulo in Rotterdam, Haagse Academie voor Fysiotherapie, cursus manuele therapie in Eindhoven

Banen: kantoorwerk bij energiebedrijf in Rotterdam, controleur in de Rotterdamse haven, eigen praktijk als fysiotherapeut in Ede, docent manuele therapie aan SOMT (opleiding voor fysiotherapie in Amersfoort)