Provincie regisseert slag om stikstof

Stikstof
Het kabinet stimuleert onder meer de ontwikkeling van stalsystemen die minder stikstof uitstoten. beeld RD, Anton Dommerholt

Landbouworganisaties vrezen een „leegverkoop” van het platteland door het nieuwe stikstofbeleid. Zes vragen.