Steeds meer aardgasloze aansluitingen in nieuwbouw

beeld ANP, Lex van Lieshout

Er komt steeds meer nieuwbouw waarbij sprake is van aardgasloze woningen. Netbeheerder Liander had vorig jaar al in 69 procent van de gevallen te maken met aanvragen om aansluitingen zonder deze brandstof.

Daarbij ging het om bijna 25.000 nieuwe huizen. Het betekende een stijging van 20 procent ten opzichte van 2018. Liander maakte deze cijfers vrijdag bekend.

Sinds 1 juli 2018 zijn netbeheerders niet langer verplicht om nieuwe huizen aan te sluiten op het aardgasnet. Vanaf die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting.

Dat toch niet alle aanvragen een aardgasloze aansluiting betreft, komt doordat bepaalde bouwvergunningen voor genoemde datum zijn afgegeven. Liander biedt projectontwikkelaars en woningcorporaties de kans kosteloos af te zien van eerdere aanvragen voor aardgasaansluitingen. Ook denkt de netbeheerder mee over de mogelijkheden om vergunde nieuwbouwprojecten alsnog zonder aardgas te realiseren.

ANP-356666546Opmars warmtepomp zet door: een derde meer verkocht

Planning

Liander beheert in een aantal regio’s het netwerk voor gas en stroom. Het werkgebied strekt zich uit over de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. De organisatie is ook betrokken bij de zogeheten transitievisies warmte. Elke gemeente moet eind 2021 zo’n document hebben opgesteld. Het is een planning voor wanneer welke wijk aardgasvrij gemaakt wordt en welk alternatief de beste optie is.

Doordat huishoudens en bedrijven overstappen van aardgas op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsvebruik toe. Liander breidt daarom het netwerk voor het transport van stroom uit.