„Staatssecretaris Dijksma zou pal moeten staan voor de visserij”

Pulsvisserij
Vissersboot in de haven van Scheveningen. beeld ANP ANP
2

DEN HELDER. De ophef over het weblog van de Europese commissaris van Visserij Damanaki heeft een Nederlands staartje gekregen. Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) neemt te weinig afstand van Damanaki’s uitlatingen, vindt directeur Pim Visser van de belangenorganisatie van kottervissers VisNed.

Damanaki had begin deze maand een advies voor Europeanen die tijdens hun vakantie een visje willen proeven: eet geen vis die gevangen is met bodemberoerende netten, zoals de boomkor, want „dit zijn niet-selectieve visserijen die een groot aantal ongewenste of beschermde soorten vangen.”

De Europese koepelorganisaties van vissers en reders klommen in de pen: Damanaki misbruikt haar positie om „economische schade toe te brengen aan een complete bedrijfstak.” Bovendien zijn de gewraakte vangsttechnieken volledig legaal. In Nederland stelden de Tweede Kamerleden Van Klaveren en Bontes vragen aan staatssecretaris Dijksma. Het antwoord kwam woensdag. Pim Visser is verbijsterd.

Wat is uw kritiek?

„Dijksma draait om de hete brij heen. Ze durft geen afstand te nemen van wat Damanaki heeft gezegd. Damanaki’s negatieve koopadvies raakt alle bodemberoerende vistechnieken, dus ook bijvoorbeeld de pulskor en het notabene MSC-gecertificeerde twinriggen (twee technieken die de bodem minder beroeren dan de traditionele boomkor, TR). Terwijl Dijksma juist zegt zich hard te maken voor de pulsvisserij.”

De staatssecretaris vindt net als Damanaki dat consumenten zich bewust moeten zijn van wat ze eten en daarin duurzame keuzes maken. Wat vindt u daarvan?

„Elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar dat betekent niet dat een Eurocommissaris onverantwoorde adviezen moet geven. Daar zou onze staatssecretaris kritisch over moeten zijn. Zij zou pal moeten staan voor de belangen van de Nederlandse visserijsector, en die instelling blijkt niet echt uit deze Kamerbrief.”

Dijksma stelt ook dat Damanaki zich niet specifiek heeft uitgelaten tegen de Nederlandse visserij.

„Maar impliciet doet Damanaki dat wel. Dijksma schrijft in haar brief lovend over de pulsvisserij. Dan is het toch juist goed als consumenten wel tong kopen die met een pulstuig is gevangen. De Nederlandse visserij moet volgens haar laten zien wat allemaal aan verduurzaming is gedaan. Dat vind ik vanzelfsprekend, maar daar gaat het hier niet om. Aan de orde is dat een Eurocommissaris adviseert om geen vis van onder anderen Nederlandse vissers te eten omdat die visserij niet duurzaam genoeg zou zijn.”

Heeft Damanaki zelf al geantwoord op de brief die de Europese koepelorganisaties haar schreven?

„Ja, en dat is al even teleurstellend. Ze schrijft dat ze niet hoeft te promoten wat wettelijk is toegestaan maar aandacht wil vragen voor nieuw beleid. En dat is dan een selectievere visserij. Een politiek correct antwoord.”