Snel neemt kwestie van eenverdiener mee in onderzoek

Eenverdieners
SGP-senator Schalk, beeld Cees van der Wal.

Het kabinet onderzoekt hoe het in de toekomst in de inkomstenbelasting de zogeheten marginale druk kan verminderen en neemt in dat onderzoek ook het knelpunt van de eenverdiener mee.

Dat zei staatssecretaris Snel (Financiën) dinsdag in de Eerste Kamer in een debat over het Belastingplan 2019. Snel reageerde op vragen over dit onderwerp van SGP-senator Schalk, die de kwestie van de eenverdiener eerder dit jaar ook al ter sprake bracht bij de Algemene Politieke Beschouwingen en bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

De marginale druk is het verschil tussen de stijging van het bruto inkomen en de bijbehorende stijging van het netto inkomen. Als dat verschil te groot is, stimuleert dat mensen niet om meer te gaan werken of promotie te zoeken. Snel gaf dinsdag aan dat hij, samen met de minister van Sociale Zaken, bezig is te onderzoeken hoe door aanpassingen in het belastingsysteem de marginale druk in de toekomst verlaagd kan worden.

Aan Schalk zegde hij toe „dat we in dit onderzoek specifiek zullen kijken naar de positie van een- en tweeverdieners”. Het is het streven van de staatssecretaris om de onderzoeksresultaten voor de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

De SGP-senator toonde zich content met deze toezegging. Hij realiseerde zich, zo zei hij in het debat, dat „er in de coalitie afspraken zijn gemaakt”, zodat het debat over de een- en tweeverdiener „een beetje op slot zit.”

Maar het onderzoek waar het kabinet mee bezig is, biedt zijns inziens „ruimte voor de huidige coalitie om haar pad af te lopen”, terwijl tegelijkertijd „los van het politieke gewoel opties voor de langere termijn kunnen worden verkend om pijnpunten rond de marginale druk en rond een- en tweeverdieners weg te nemen.”