Sector: Zonder actie loopt het verkeer vast

beeld ANP

Als de overheid niets doet, loopt het verkeer de komende jaren vast. De infrastructuur moet anders worden ingericht. Dat staat in het woensdag verschenen Deltaplan Mobiliteit.

Het plan is een rapport van de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 vervoersorganisaties, waaronder NS, OV-NL, de ANWB, de Fietsersbond en Transport en Logistiek Nederland. De alliantie overhandigde het plan woensdag aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Volgens het rapport van de organisaties groeit de vraag naar personenvervoer tot 2030 met zo’n 13 tot 20 procent. Het Nederlandse wegennet en het openbaar vervoer zijn niet op die groei berekend.

Als er nu niets gebeurt, ontstaan er de komende tien jaar ernstige problemen in ons land, meldt het rapport. „We zitten elkaar nu al vaak in de weg”, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. „In de file, in de trein, in een overvolle metro. En dat wordt alleen maar erger, want er komen nog honderdduizenden mensen bij. We zullen dus flexibeler moeten zijn.”

ANP-74390440Minister: Kilometerheffing uit den boze

De alliantie vindt dat de manier waarop we ons verplaatsen, wezenlijk moet gaan veranderen om de infrastructuur toegankelijk en betaalbaar te houden. Het is ook nodig om de energietransitie in het vervoer mogelijk te maken en de klimaatdoelen te halen. Daarbij zijn deeloplossingen als deelauto’s en deelfietsen belangrijk. Ook is er een belangrijke rol voor het openbaar vervoer, dat vaker moet gaan rijden en deels moet worden geautomatiseerd. Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op een slimme app, die telkens kijkt wat de beste vervoersmethoden voor de gebruiker zijn.

mobiliteit

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Daarnaast pleit het rapport voor een kilometerheffing voor alle automobilisten. Minister Van Nieuwenhuizen liet woensdag al weten in de Telegraaf dat het kabinet „er niet over piekert” om de invoering van rekeningrijden te verkennen. „Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden.”

Eind 2016 waarschuwde de Mobiliteitsalliantie ook al voor het dichtslibben van Nederland. Die lobby leidde in 2017 tot een eenmalige extra investering van 2 miljard euro.

De belangrijkste voorstellen

- Maak de komende twintig jaar 56 miljard euro vrij voor extra investeringen in de infrastructuur van openbaar vervoer, wegen en vaarwegen. Dit betekent vanaf 2020 een investering van bijna 3 miljard euro per jaar.

- Investeer een groot deel van dit bedrag in openbaarvervoerprojecten, zoals een tramtunnel onder het centrum van Utrecht of uitbreiding van het metronetwerk in Amsterdam. Ook de oude spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Utrecht kan worden omgebouwd tot een lightrailverbinding, oftewel een lijn voor sneltrams.

- Moedig een flexibele manier van reizen aan door gebruik te maken van verschillende vervoersvormen. Alle vormen van mobiliteit moeten voor de reiziger geïntegreerd worden in een gemakkelijk toegankelijk digitaal systeem.

- Creëer knooppunten aan de rand van de stad waar verschillende vervoersstromen samenkomen.

- Zorg ervoor dat vooral in grote steden de fiets en het ov een grotere rol gaan spelen. „De auto is welkom in de stad, maar vooral als gast”, aldus de Mobiliteitsalliantie in het rapport.

- Zet het rekeningrijden weer op de agenda. Iedereen moet straks een kilometerheffing betalen, in plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting en de aankoopbelasting.