Sector dringt aan op ‘afpellen’ ophokplicht

De pluimveesector overlegt met het ministerie van Landbouw over mogelijkheden om de ophokplicht in bepaalde regio’s eerder vrij te geven.

De ophokplicht is vooral een probleem voor boeren met vrije-uitloopkippen. Zij krijgen voor de eieren een hogere prijs omdat ze hebben geïnvesteerd in aanpassing van hun bedrijf. Maar als de kippen meer dan zestien weken niet naar buiten mogen, vervalt het label ”vrije uitloop”. Op 30 maart is het zover.

„We hopen dat we de plicht regiogewijs kunnen afpellen”, zegt LTO-voorman Eric Hubers. „Maar daar zitten wel juridische haken en ogen aan. We kijken met het ministerie en de supermarkten wat precies de mogelijkheden zijn.”