Schouten: Stikstofvoorstel voor veevoer te vrijblijvend

Minister Carola Schouten (Landbouw) arriveert op het Binnenhof in Den Haag. beeld ANP, Bart Maat

Een voorstel vanuit de melkveehouderij om door middel van een vrijwillige aanpassing van het veevoer de stikstofuitstoot te verminderen, is onvoldoende om de vergunningverlening voor de woningbouw vlot te trekken.

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld.

De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de overheid kwetsbare natuurgebieden onvoldoende beschermt tegen neerslag van schadelijke stikstofverbindingen. De stikstofuitstoot moet eerst omlaag voordat weer toestemming kan worden verleend voor veel bouwprojecten. De melkveehouderij geldt als de grootste vervuiler, door de ammoniak die vrijkomt uit mest.

Schouten wil tijdelijk dwingende maatregelen nemen om het eiwitgehalte van veevoer te verlagen, zodat de mest van koeien minder ammoniak bevat. Enkele brancheorganisaties uit de melkveehouderij waren met een tegenvoorstel gekomen, maar dat is volgens Schouten te vrijblijvend. Maatregelen moeten „juridisch hard” zijn, anders bestaat het risico dat verleende vergunningen opnieuw sneuvelen bij de rechter.

Gedaald

Overigens is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest vorig jaar weer gedaald, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Daardoor duikt Nederland verder onder het plafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld om het milieu te beschermen. In 2019 kwam ongeveer 490 miljoen kilo stikstof terecht in dierlijke mest, 2,8 procent minder dan een jaar eerder.