Ruim 100.000 werklozen minder in 2017

Vorig jaar waren er in Nederland gemiddeld 101.000 werklozen minder dan een jaar eerder. In december kwam het aantal werklozen uit op 395.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het statistiekbureau merkt daarbij op dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk vorig jaar in doorsnee 176.000 hoger lag dan in 2016. Daarmee is het het derde jaar op rij waarin het aantal werkenden hoger ligt dan het jaar ervoor. Daarbij was de gemiddelde toename ook groter dan in 2015 en 2016.

Waar het aantal mensen met betaald werk al drie jaar hoger is dan een jaar eerder, is het aantal werklozen volgens het CBS al drie jaar op rij lager dan het jaar ervoor. Ook de gemiddelde afname van het aantal werklozen was in 2017 sterker dan in 2015 en 2016.

Het werkloosheidspeil bleef in december stabiel ten opzichte van een maand eerder, op 4,4 procent van de beroepsbevolking. In december 2008, aan het begin van de crisis, was dit nog 3,7 procent. Het aantal mensen met betaald werk kwam in de laatste maand van het jaar uit op bijna 8,7 miljoen.