RMU haakt aan bij bedrijfstak-cao’s

Peter Schalk. beeld RD, Henk Visscher

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) streeft ernaar bij meer bedrijfstak-cao’s een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat zegt bestuurder Peter Schalk in een toelichting op het vrijdag verschenen jaarverslag.

In 2018 schoof de RMU voor het eerst aan bij de cao-onderhandelingen voor de groothandel in eieren en eiproducten. Daarnaast werd de vakorganisatie opnieuw geaccepteerd door INretail, de werkgeversorganisatie in de mode-, sport- en lifestylebranche (retail non-food), waarmee het in 2014 tot een breuk was gekomen.

De RMU is nu onderhandelingspartner bij vijf sector-cao’s. Naast de twee genoemde branches gaat het om de groothandel in groente en fruit, de schippersinternaten en het reformatorisch primair onderwijs.

RMU-voorman Peter Schalk hoopt dat er in de toekomst meer sectoren zullen volgen. „We zijn met een aantal bedrijfstakken in gesprek waar relatief veel RMU-leden werken.” Welke dat zijn, wil hij niet zeggen.

De RMU was in 2018 betrokken bij 278 zaken van collectieve belangenbehartiging, waar 2950 leden van profiteerden. Het betreft onder meer onderhandelingen over reorganisaties, fusies en bedrijfs(tak)-cao’s. In 2017 ging het om 237 zaken en een kleine 2600 leden.

Het afgelopen jaar deden een kleine 4500 leden voor individuele kwesties een beroep op de dienstverlening van de RMU. In 2017 waren dat er ruim 4900. Schalk verklaart die verminderde vraag uit de groei van de Nederlandse economie. „Als het goed gaat, zijn er minder problemen tussen werkgevers en werknemers.”

Het ledental liep in 2018 licht terug, van 17.366 naar 17.193 leden. Er meldden zich 736 nieuwe leden aan, maar door overlijden en opzeggen raakte de RMU er 909 kwijt.

In haar 35-jarig bestaan heeft de RMU slechts één keer eerder een terugval in het ledental gehad, namelijk in 2011. Schalk is er niet verontrust over. „Vergeleken met de grote vakbonden doen wij het heel goed. Die verliezen jaar op jaar duizenden leden. En in de eerste vijf maanden van 2019 hadden wij weer een lichte groei.”

Volgens Schalk kan de RMU zeker nog groeien. „De reformatorische achterban is veel groter dan ons ledenaantal. Maar ook wij merken dat mensen tegenwoordig vooral vragen wat ze zelf aan het lidmaatschap hebben, terwijl onze organisatie juist gericht is op solidariteit, dat we elkaar helpen door samen de schouders eronder zetten.”

In zijn terugblik in het jaarverslag benadrukt Schalk de waarde van het „unieke concept” van de RMU, waarvan zowel werknemers als werkgevers lid zijn. Hij verwijst naar de onrust op de arbeidsmarkt, zoals in het onderwijs en de gezondheidszorg over salarissen en werkdruk. „Stakingsacties leiden niet tot oplossingen. Het is nodig om aan tafel de problemen te bespreken.”