‘Rijnbrug Rhenen verbreden met twee extra rijstroken’

beeld ANP

De Rijnbrug bij Rhenen verbreden met twee extra rijstroken. Dat heeft de voorkeur van een stuurgroep waarin de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio’s Rivierenland en FoodValley en de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Neder-Betuwe en Buren vertegenwoordigd zijn.

Provinciale Staten van beide provincies moeten volgend jaar een besluit nemen over het plan voor de Rijnbrug en de financiering ervan. Als zij besluiten tot verdubbeling van het aantal rijstroken op de brug en er dekking is voor het totale bedrag, dan kan de brug met tweemaal twee rijstroken in 2023 gereed zijn. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug. De provincies beheren de weg die op de brug ligt.

Aanvankelijk zou op de bestaande brug een extra wisselstrook worden aangelegd om files op en voor de brug aan te kunnen pakken. Vorig jaar bleek dat daarvoor het stalen brugdek zou moeten worden vernieuwd. De huidige pijlers zouden dan blijven staan. Vervolgens is bekeken of een verbreding tot tweemaal twee rijstroken, die daardoor ook mogelijk werd, een betere oplossing zou zijn. “Uit oogpunt van verkeersveiligheid en bedrijfsmatigheid” voelt de stuurgroep daar het meest voor. “Een wisselstrook is voor bepaalde verkeersdeelnemers ingewikkeld en vergt meer kwetsbare voorzieningen, zoals slagbomen en bewegwijzering.”

Verbreding van de Rijnbrug is met 66 miljoen euro (inclusief 9 miljoen BTW) aanzienlijk duurder dan de eerder geraamde 25 miljoen euro. Daarvan zouden de beide provincies elk 10 miljoen betalen; de regio’s Food Valley en Rivierenland zouden de resterende 5 miljoen moeten opbrengen. Rijkswaterstaat wil maximaal 6 miljoen beschikbaar stellen. Van dat bedrag moet nog wel het onderhoud aan de bestaande constructie in de komende jaren worden betaald. Voor de resterende 35 miljoen zoeken de provincies nog dekking.

De provincie Utrecht wil de oversteek voor fietsers van de provinciale weg N233 bij de Achterbergsestraatweg veiliger maken met een fietstunnel. De kosten daarvan zijn geraamd op 10 miljoen euro. De provincie en de gemeente Rhenen zouden elk de helft van de kosten voor hun rekening moeten nemen.

De provincies doen nog onderzoek naar de aansluiting op de beide regionale wegen aan weerszijden van de brug om de doorstroming van het verkeer verder te verbeteren. In samenspraak met de gemeenten wordt ook aandacht besteed aan de doorstroming en de leefbaarheid op het gehele traject tussen de Rijnbrug en de A12 (Utrecht-Arnhem) bij Veenendaal.