Recordinkomen voor varkenshouder

beeld RD, Anton Dommerholt
2

Varkenshouders hebben dit jaar fors geprofiteerd van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China. Na het voor velen verlieslijdende jaar 2018 stijgt hun inkomen naar een record van gemiddeld 257.000 euro.

Dat blijkt uit maandag gespresenteerde cijfers van onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research. Ook geitenhouders en telers van bloembollen, glasgroenten en snijbloemen zagen hun inkomen toenemen. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders boerden achteruit.

Chinezen eten veel varkensvlees. Het land huisvestte tot twee jaar geleden de helft van de wereldwijde varkensstapel. De grootschalige uitbraak van de besmettelijke Afrikaanse varkenspest en de daarmee gepaard gaande preventieve ruimingen hebben tot nu toe de helft van de Chinese varkens –zo’n 200 miljoen dieren– het leven gekost. China importeert daarom op grote schaal varkensvlees, onder meer uit Europa.

Terwijl 2018 in economisch opzicht nog een rampjaar was voor Nederlandse varkenshouders, breekt 2019 alle records. Boeren en hun meewerkende gezinsleden (in Wageningse termen: onbetaalde arbeidsjaareenheden) halen dit jaar gemiddeld 257.000 euro aan inkomen uit het bedrijf. Vorig jaar was dat slechts 9000 euro, in 2017 ging het om 136.000 euro.

Zowel gespecialiseerde vleesvarkenshouders als zeugenhouders profiteren, want als de vraag naar varkensvlees toeneemt, stijgt ook de vraag naar biggen. Gesloten bedrijven, die hun eigen biggen afmesten, boeken logischerswijs de hoogste inkomens: 325.000 euro, tegen 8000 euro in 2018.

Saneringsregeling

Robert Hoste, specialist varkenshouderij bij Wageningen Economic Research, verwacht dat de hoge prijzen die Nederlandse boeren voor varkensvlees en biggen ontvangen „nog enkele jaren” kunnen aanhouden. China heeft de varkenspest voorlopig nog niet onder controle.

„Onze modellen voorspellen hoge prijzen voor de komende vijf jaar, maar daar durf ik niet op te rekenen. De consumentenprijs in China is inmiddels zo hoog, dat je mag verwachten dat mensen een keer voor andere soorten vlees zullen kiezen, bijvoorbeeld kip.”

Nu het zo goed gaat in de varkenshouderij, zou je verwachten dat boeren minder interesse hebben voor de saneringsregeling die met steun van de overheid is opgetuigd. Het kabinet wil regio’s waar veel varkensbedrijven op een kluitje zitten en stankoverlast veroorzaken, met die regeling ontlasten. Boeren kunnen een aantrekkelijke subsidie krijgen als ze hun bedrijf beëindigen.

Volgens Hoste staan varkenshouders nog steeds in de rij om mee te doen. „Er wordt massaal op ingetekend. Boeren maken hun afweging. Als de prijzen weer in een dal komen kunnen Nederlandse varkenshouders niet concurreren op kostprijs, die wedstrijd zullen ze verliezen.”

Pluimveehouders

Het inkomen van melkveehouders daalt van gemiddeld 37.000 naar 31.000 euro. In 2017 bedroeg het nog 63.000 euro. Een lagere melkprijs en gestegen voerkosten zijn hier debet aan.

Pluimveehouders beurden lagere prijzen voor hun eieren en hun vleeskuikens, waardoor hun inkomen bijna halveert.

Akkerbouwers hadden een betere oogst dan in het extreem droge jaar 2018. Maar van de weeromstuit brengen aardappelen en uien dit seizoen fors lagere prijzen op. Ook de tarweprijs pakt lager uit dan vorig jaar.

2019-12-14-rdMAG31-Mijnheer-5-FC_webDe varkenshouder: Alles op een diervriendelijke manier

Schaalvergroting varkensboeren zet door

ANP-78284759Vette en magere jaren kenmerken landbouw