„Pluimveehouder wacht zware claim in fipronilkwestie”

Fipronilschandaal eieren
beeld AFP, Kristof van Accom

Pluimveehouders hangen zware claims boven het hoofd omdat vanwege het fipronilschandaal reeds afgeleverde eieren uit de handel zijn genomen. Eierhandelaren kiezen voor de harde lijn, omdat dat moet van hun verzekering.

Dat zegt de voorzitter van de LTO-vakgroep pluimveehouderij, Eric Hubers, in een interview dat vakblad Boerderij vrijdag op zijn website heeft geplaatst.

Hubers, pluimveehouder in het Limburgse Ysselsteyn maar zelf niet gedupeerd, heeft enkele eierhandelaren naar hun opstelling gevraagd. „Ze spreken van claims die variëren van een paar duizend euro tot enkele tonnen. Tot nu toe hebben ze daar volgens mij bewust nog weinig over gecommuniceerd, omdat juristen bezig zijn uit te zoeken wat ze veilig kunnen stellen. Maar het wordt voorbereid, zover ze zelf alle claims al binnen hebben van hun afnemers.”

Uit het interview blijkt verder dat pluimveehouders zich grote moeite getroosten om hun stallen vrij te maken van het verboden insecticide, dat buiten hun weten om door servicebedrijf ChickFriend uit Barneveld werd ingezet tegen vogelmijt (bloedluis). Daarbij boeken ze maar langzaam vooruitgang: fipronil en metabolieten ervan (omzettingsproducten) blijken langdurig aantoonbaar in zowel de stallen als besmette kippen.

Van de 787 pluimveestallen die afgelopen zomer door voedsel- en warenautoriteit NVWA zijn geblokkeerd, zijn er volgens Hubers 142 volledig vrijgegeven, terwijl 340 stallen nog volledig geblokkeerd zijn. Dat laatste betekent dat de boer noch eieren, noch kippen, noch mest uit de stal mag afvoeren. De andere 305 stallen zijn gedeeltelijk geblokkeerd.

Gedupeerde pluimveehouders hebben 288 koppels kippen kunstmatig in de rui gebracht in de hoop dat de eieren daarna niet meer met fipronil besmet zouden zijn. Van die koppels zijn er tot nu toe 21 vrij van fipronil, meldt Hubers in het interview. Boeren hebben tot nu toe 145 stallen geruimd. Daarbij zijn 3,2 miljoen kippen gedood.