Pensioenakkoord nadert uur U: vakbondsleden stemmen erover

FNV-voorzitter Han Busker (foto) heeft zijn lot niet verbonden aan de uitslag van het referendum over het pensioenakkoord. beeld ANP, Robin Utrecht
2

De vakbonden FNV, CNV en VCP raadplegen deze week hun achterban over het vorige week gepresenteerde pensioenakkoord. Wat gebeurt er als de meerderheid van de vakbondsleden er geen brood in ziet? Vier vragen, vier antwoorden.

Er is toch al een pensioenakkoord gesloten?

Het betreft een principeakkoord tussen kabinet, werkgevers en het bestuur van de vakbonden. Belangrijke thema’s waarover regering en sociale partners het eens zijn geworden, zijn het minder hard laten stijgen van de AOW-leeftijd en de regeling zware beroepen.

ANP-55183259Stemsysteem FNV is overbelast

Voorafgaand aan de presentatie van het akkoord kondigde FNV-voorzitter Han Busker aan dat de bond het resultaat neutraal gaat voorleggen aan de leden. Het CNV liet ook weten een achterbanraadpleging te houden, maar geeft daarbij een positief stemadvies. VCP is de derde vakbond die het oor te luisteren legt bij zijn leden.

Waarover en tot wanneer kunnen de vakbondsleden stemmen?

De ruim 1 miljoen FNV-leden kunnen tussen woensdag 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur online stemmen over één vraag. Hoe die vraag luidt, was woensdagmorgen nog niet bekend.

De circa 260.000 CNV-leden kunnen tot en met vrijdag aangeven of ze voor of tegen zijn.

De achterbanraadpleging bij de bij de VCP aangesloten organisaties (vijftig verenigingen, samen goed voor zo’n 270.000 leden) zal lopen tot en met 17 juni. Daarna wordt er „een bestuurlijk eindoordeel” geveld.

Zijn er al stemprognoses bekend?

Tv-programma EenVandaag ondervroeg 22.450 leden van het eigen opiniepanel, onder wie 5791 vakbondsleden van FNV, CNV en VCP. Van de leden die zegt te gaan stemmen, is 44 procent voor en 40 procent tegen. Een groep van 16 procent weet het nog niet.

Vorige week presenteerde Maurice de Hond de uitkomsten van een opiniepeiling. Daaruit bleek dat 64 procent van de 300 ondervraagde vakbondsleden voor is en 36 procent tegen. Maar volgens De Hond is de steekproef te klein om stellige conclusies te trekken. Waarschijnlijk is ook dat tegenstemmers eerder van zich laten horen dan voorstemmers.

Wat gebeurt er als de meerderheid van de vakbondsleden tegen het pensioenakkoord is?

Met de meeste spanning wordt uitgekeken naar het ledenreferendum van de FNV. Deze vakbond is immers veruit het grootst en dat leden in meerderheid negatief zullen zijn over het akkoord, valt niet uit te sluiten.

Maar het laatste woord is aan het 105-koppige FNV-parlement. Dat buigt zich zaterdag over de uitslag van het referendum en neemt dan een definitief besluit. In 2011 ontstond er grote verdeeldheid in de FNV toen toenmalig voorzitter Agnes Jongerius een pensioenakkoord had gesloten met kabinet en werkgevers.

Als het FNV-parlement zich tegen het pensioenakkoord keert, is het van de baan. Volgens premier Rutte is er „geen plan B.” Dat zou onder meer betekenen dat de verhoging van de AOW-leeftijd doorgaat en dat veel huidige en toekomstige pensioenen extra gekort moeten worden.

FNV-hoofdonderhandelaar Tuur Elzinga zei niet opnieuw te gaan onderhandelen over een akkoord als het wordt weggestemd. „Ik heb tot mijn laatste snik gevochten voor dit akkoord. Meer kan ik er niet uithalen.”