„Overlap visserij en natuur in Noordzee”

Noordzeevissers zijn vooral actief op plekken met een hoge natuurwaarde. Dat schrijven onderzoekers van de universiteiten in Groningen en Wageningen in de woensdag verschenen editie van het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

De onderzoekers hebben een analyse gemaakt van de posities van kotters die vissen op tong, schol en Noorse kreeft. Die worden standaard door satellieten geregistreerd. Veel belangrijke visbestekken blijken te liggen in beschermde Natura 2000-gebieden. „Dit zou kunnen leiden tot een belangenconflict. In de regelgeving wordt daar nog geen rekening mee gehouden”, aldus de onderzoekers.

De Noordzee herbergt gevarieerde zeelandschappen met onderzeese zandduinen, uitgestrekte moddervlaktes, ondergelopen delta’s zoals de Klaverbank en hoge stuwwallen zoals de Doggersbank. „De vissers weten heel precies welke delen van het zeelandschap ze moeten bevissen om de juiste soorten binnen te halen.”