„Overheid moet getroffen sectoren binnenvaart door de crisis loodsen”

Economie
Volgens Dominic Schrijer, voorzitter van BLN-Schuttevaer, wordt de rol van de binnenvaart op logistiekgebied steeds belangrijker. beeld ANP, Lex van Lieshout

De binnenvaart loopt behoorlijk wat averij op door de coronacrisis. BLN-Schuttevaer berekende dat de crisis de sector maandelijks zo’n 120 miljoen euro kost. Volgens de brancheorganisatie moet worden voorkomen dat schippers hiervan de dupe worden.

Niet minder dan 7000 binnenvaartschippers hebben hun inkomsten behoorlijk zien wegebben sinds het coronavirus in Nederland de kop op stak, zo stelde de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) dinsdag. Volgens deze organisatie werden de tarieven al snel gehalveerd en contracten zonder pardon ontbonden. Sommige binnenvaartschippers verdienen nog maar een schamele vier euro per uur, aldus de ASV.

Dominic Schrijer, voorzitter van BLN-Schuttevaer, ziet ook dat sommige sectoren in de binnenvaart het momenteel erg zwaar hebben. Toch vindt hij enige nuances wel op z’n plaats. „Sommige sectoren worden hard geraakt, andere weer niet. De ASV heeft het vooral over kleine schepen die droge lading vervoeren. Ik ken ergere situaties. Zo zijn in de passagiers- en cruisevaart de inkomsten zelfs voor honderd procent weggevallen. Dat ligt nu helemaal stil.”

Uiteindelijk is veel afhankelijk van het type contract met de opdrachtgever. „Een aantal bedrijven in de containervaart met vaste contracten varen best nog wel door. Maar we zien net als de ASV dat andere contracten soms tussentijds worden opengebroken en dat er dan door opdrachtgevers onredelijke eisen worden gesteld. Onze bezwaren hiertegen hebben we al uitgesproken. Schippers mag het vel niet over de oren worden getrokken.”

Schrijer wil zich actief inzetten tegen dergelijk machtsmisbruik. „Als we contracten onder ogen krijgen die alle schijn hebben van misbruik van de situatie, dan zullen we de opdrachtgever daarop aanspreken.”

Cruciaal

BLN-Schuttevaer praat eens in de twee à drie weken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de toekomst van Nederland, ook na de coronacrisis, is de binnenvaart volgens Schrijer van cruciaal belang voor de economie.

Hij is blij dat het ministerie dit ook onderkend. „Mobiliteit en bereikbaarheid blijven altijd belangrijk. In de binnenvaart zijn er geen files en de belasting voor het milieu is relatief laag. We moeten voorkomen dat we na de coronacrisis constateren dat we veel bedrijven in deze vitale sector zijn kwijtgeraakt.”

Het is dus van groot belang dat alle sectoren in de binnenvaart overeind blijven. Aan de politiek zal het in ieder geval niet liggen, legt Schrijer uit. „Vorige week is in het kader van de stikstofaanpak 79 miljoen beschikbaar gesteld om bestaande schepen te verduurzamen. Er was al 15 miljoen euro toegezegd. Vorig jaar is er ook nog een budget gekomen van 100 miljoen voor het onderhoud van vaarwegen. Dat is nog niet voldoende, maar met deze bedragen kan de sector al veel.”

Ronald Versloot is binnenvaartondernemer en heeft twee tankschepen. Hoewel bij hem de situatie lang niet zo penibel is als bij andere binnenvaartschippers, gaat de crisis ook hem niet onopgemerkt voorbij. „Dat dit jaar voor mij in financieel opzicht een stuk minder wordt dan 2019, is inmiddels wel duidelijk.”

Zeker in het begin van de crisis zag Versloot dat de markt reageerde op de maatregelen om de virusuitbraak in te dammen. „Op een gegeven moment was er sprake van een vraaguitval van zo’n 20 procent. Maar gelukkig heb ik nog nooit meegemaakt dat een contract plots door een opdrachtgever wordt opengebroken.”

Kerosine

Versloot merkt dat er van lieverlee meer vraag komt naar olie. En dus valt er voor hem meer te vervoeren. „In het begin van de crisis lagen de wegen er verlaten bij. Nu gaan al veel meer mensen de weg op. Alleen de handel in de kerosine ligt nu volledig stil doordat het vliegverkeer voor een groot gedeelte is opgeschort.”

Maar los van de coronacrisis is de oliemarkt sowieso erg grillig. „Ik zit sinds 1992 in de tankvaart. De oliemarkt is altijd onderhevig geweest aan schommelingen. Kijk maar naar het nieuws, nu gaan de olieprijzen ook weer flink op een neer. Wat dat betreft ben ik wel wat gewend.”

Net als Schrijer meent Versloot dat de ene sector in de binnenvaart de andere niet is. „Ik ken mensen die bijvoorbeeld bouwmaterialen transporteren. Dat loopt nu juist weer goed. Uiteindelijk zullen we in de toekomst alle sectoren hard nodig hebben. Juist ook na de crisis.”