Onderzoek Wageningen: fors hogere uitstoot CO2 bij verbod pulsvisserij

Pulsvisserij
Pulsvissers aan het werk op zee. beeld ANP, Niels Wenstedt

Als alle Noordzeekotters die met de pulstechniek (elektrisch vissen) werken weer teruggaan naar de traditionele boomkor, neemt het brandstofverbruik van de schepen en daarmee de uitstoot van CO2 met 78 procent toe.

Dat bleek woensdag uit onderzoek van Wageningen Economic Research, uitgevoerd in opdracht van gemeenten en provincies met visserijgemeenschappen.

Het rendement van de kotters zal fors omlaag gaan, becijferden de onderzoekers. Afhankelijk van de grootte van de kotter daalt dat met 100.000 tot 120.000 euro. Voor alle pulskotters samen gaat het om 8,7 miljoen euro.

Peiljaar in het onderzoek was 2016. Toen waren de visprijzen hoog en de brandstofprijzen laag. In zo’n jaar kunnen vissers met de boomkor nog iets verdienen, maar in een situatie als in 2012-2014 zouden ze verlies draaien.

De pulskor is door het Nederlandse bedrijfsleven ontwikkeld. Van de 137 kotters die op platvis vissen, werken er 77 met puls. In Europa ligt de techniek echter onder vuur. „Een verbod opgeteld bij de dreigende brexit en gesloten gebieden op zee vanwege natuur en windparken, kan het totale faillissement van de visserijsector betekenen”, vreest de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat.