Ondernemers: Green Deal is goed vertrekpunt

De Europese klimaatplannen die woensdag zijn gepresenteerd bieden een goed vertrekpunt voor de overgang naar een volledig klimaatneutraal Europa in 2050. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME waarschuwt wel voor het hanteren van een systeem dat in praktijk niet uitvoerbaar is en daarom niet gehandhaafd kan worden.

De ondernemingsorganisaties pleiten al langer voor een voortrekkersrol van de EU in het klimaatbeleid, omdat dit zorgt voor een gelijk speelveld in Europa. Volgens FME moet een groot deel van het beschikbare Europese klimaatbudget worden uitgegeven aan energie-innovaties. Te denken valt aan een groot Europees waterstofproject om de hoge kostprijs van waterstof omlaag te brengen.

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de precieze plannen van de Europese Commissie de komende tijd nader bestuderen en bespreken met de achterban. Ze willen onder meer dat het midden- en kleinbedrijf goed bij de plannen wordt betrokken. Ook wijzen ze erop dat de Green Deal moet passen op de praktijk en de investeringscycli van bedrijven. Daarvoor is nog te weinig aandacht in de stukken.

LTO Nederland benadrukt dat het bij de uitwerking van de plannen niet over de boer moet gaan, maar voor de boer moet werken. De land- en tuinbouworganisatie stelt dat Nederland wereldwijd voorop loopt in kwaliteit en duurzaamheid bij het maken van voedsel en andere groene producten. „De uitwerking van de Green Deal moet ons daarin ondersteunen en stimuleren”, aldus LTO.