„Omzetverlies van 4,4 miljard dreigt voor bouwsector”

beeld ANP, Siese Veenstra

Bijna driekwart van het aantal bouwbedrijven, dat lid is van brancheorganisatie Bouwend Nederland, verwacht problemen als de situatie rondom het stikstofbeleid ongewijzigd blijft. Op de korte termijn lopen de bedrijven aan tegen het goed inzetten van personeel en problemen met investeringen.

Dat bleek woensdag uit een peiling van Bouwend Nederland onder diens leden naar de acute gevolgen van de stikstofproblematiek voor de bouwsector.

Op 7 oktober, drie dagen na de bekendmaking van de eerste plannen van het kabinet, hadden 821 bouwbedrijven de vragenlijst ingevuld. Dat is 20 procent van het totaal aantal leden.

Momenteel ligt de nieuwbouw van een kleine 24.000 woningen stil, zeggen de leden. Dat is bijna driekwart van het totaal aantal projecten waarbij de stikstofuitstoot de uitvoering in de weg zit.

De bouwers schatten dat de sector zo’n 4,4 miljard euro omzet nu al misloopt. Ruim 26.000 banen staan op de tocht, zeggen de respondenten. Wanneer er niets aan de situatie verandert, verwacht 73 procent van de geënquêteerden problemen, tegen 16 procent dat geen moeilijkheden verwacht, en 11 procent blanco antwoorden.

Het inzetten van personeel en problemen met investeringen en een personeelsstop zullen het snelste opduiken, zeggen de bouwbedrijven. Minder hoog scoren het niet meer kunnen nakomen van contractuele verplichtingen en financieringsproblemen.

Het aantal respondenten dat geen hinder ervaart van de stikstofproblematiek, bedraagt 53 procent.