Nieuwe cao voor werknemers zuivelindustrie

De ongeveer 10.000 werknemers in de zuivelindustrie krijgen 5 procent meer salaris. De werkgevers uit de sector en de vakbonden hebben daarover een principe-akkoord bereikt. Ook krijgen werknemers jaarlijks budget om zelf te besteden aan bijvoorbeeld opleiding en verlof.

In het akkoord is afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht per 1 april 2,5 procent meer loon krijgt. Per 1 april volgend jaar volgt dan nog eens 2,5 procent. De looptijd van de cao is twee jaar.

Het personeel krijgt verder jaarlijks 1 procent van hun jaarsalaris om naar eigen keuze in te zetten „om hun inzetbaarheid te vergroten”. Dat kan bijvoorbeeld door opleidingen te volgen, verlof te nemen of gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s te volgen. De regelingen voor werknemers van 50 jaar en ouder om minder te gaan werken zijn ook aangepast.

Vakbond CNV toont zich tevreden met de overeenkomst en spreekt van een „moderne zuivel-cao”. De leden van de vakbonden mogen zich nu uitspreken over het bereikte akkoord.