Nibud: Kwart huurders zit financieel klem

beeld ANP, Koen Suyk

Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen.

Dat maakte het Nibud vrijdag bekend bij de presentatie van twee rapporten over woonlasten. Het instituut voor bugetvoorlichting maakt zich grote zorgen over deze huurders, voor wie het vrijwel onmogelijk is om inkomsten en uitgaven in balans te houden.

De rapporten wijzen uit dat meer huurders het financieel moeilijk hebben: 50 procent heeft moeite met rondkomen, 40 procent ervaart financiële schaarste en 30 procent heeft betalingsachterstanden. Huiseigenaren in Nederland hebben het financieel gezien makkelijker, slechts 8 procent van de hypotheekbezitters heeft te hoge woonlasten ten opzichte van de normbedragen.

Mensen met te hoge woonlasten bevinden zich met name in een sociale huurwoning, waarbij de huur niet hoger dan 710 euro mag zijn. Het zijn veelal alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en 45 jaar. Het Nibud ziet dat zij door de hoge woonlasten flink minder uitgeven aan vrijetijdsuitgaven, vervoer, contributies en abonnementen. En als deze groep te maken krijgt met andere onvermijdbare uitgaven zoals zorgkosten, wordt er ook minder uitgegeven aan essentiële zaken als voeding.

Het Nibud dringt aan op actie door overheid en woningmarkt. Directeur Arjan Vliegenthart: „Zorg voor meer betaalbare huurwoningen. In de sociale huursector is een goede start gemaakt met de invoering van het passend toewijzen. Alleen gaat dat niet ver genoeg. Minima kunnen geen huur van 607 euro inclusief huurtoeslag betalen, en dat gebeurt nu wel. Volgens onze tabellen kunnen zij maximaal 425 euro betalen.”

Huiseigenaren met te hoge woonlasten zijn vooral mensen met een relatief laag inkomen.