Nederlandse EU-parlementariërs bezorgd om landbouw in thuisland

De traditionele landbouwborrel in Brussel, dinsdagavond, met v.l.n.r. Ruissen (SGP,), Huitema (VVD), Hazekamp (PvdD) en Schreijer-Pierik (CDA). beeld RD

In Brussel klinkt kritiek op het landbouwbeleid van de Nederlandse regering. De vier Nederlandse (plaatsvervangende) leden van de landbouwcommissie in het Europees Parlement uitten dinsdagavond hun zorgen.

Het is de eerste zogeheten landbouwborrel na de EU-Parlementsverkiezingen van mei. Boven het geroezemoes uit stellen vier Europarlementariërs –Anja Hazekamp (PvdD), Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA)– zich voor en presenteren hun plannen voor de komende vijf jaar.

De enige nieuwkomer, SGP’er Bert-Jan Ruissen, mag als eerste het woord. Maar écht nieuw is Ruissen, naast de drie herkozen leden, niet. Hij was voorheen jarenlang werkzaam bij het ministerie van Landbouw.

Ruissen zegt zich vooral in te gaan zetten voor het stoppen van het „stapelen van regeltjes en regeltjes.” Ook wil hij bekijken waar de kronkels in de regelgeving zitten, die leidden tot de boerenprotesten op het Malieveld.

Ook Jan Huitema en Annie Schreijer-Pierik uiten hun zorgen over de huidige situatie en regelgeving in Nederland. De CDA’er –die vorige week nog dreigde uit haar partij te stappen als die niet genoeg voor de boeren opkomt– noemt het „een waan”: „alles zit op slot in Nederland.”

De uitspraken doen vermoeden dat er op het gebied van landbouw ruis zit in de communicatie tussen de Brusselse en de Haagse collega’s. Dat is echter iets wat zo lijkt, wat soms zelfs wordt aangedikt, vertellen aanwezigen bij de borrel.

„De communicatie tussen bijvoorbeeld Schreijer-Pierik en CDA-Kamerlid Jaco Geurts is goed. Neem dat maar van mij aan”, stelt een kenner van Brussel én Den Haag. „Ze zitten echter in verschillende bubbels: de Haagse en de Brusselse.” Die twee bubbels hebben andere manieren van hoe en wat ze willen communiceren, afhankelijk van hun verschillende missies.

Vreemde eend in de bijt, zoals ze zelf zegt, is Anja Hazekamp. Ze noemt onder andere circulaire landbouw en dierenwelzijn haar prioriteiten. Haar geluid is „afwijkend” van de rest. Het is daarom ook niet vreemd dat ze aankondigt dat ze stopt met de borrel.

Tijdens het korte vragenrondje vraagt Jean Aerts van Glastuinbouw Nederland of de problemen in de tuinbouw niet worden vergeten. „Daar lopen ze ook vast vanwege EU-regelgeving. De restricties op het gebied van bestrijdingsmiddelen zijn erg zorgelijk.”