Minister Schouten: Biddag leert ons onze handen te vouwen

Minister Schouten van Landbouw. beeld ANP, Jasper Juinen

Ook voor minister Schouten van Landbouw heeft biddag een speciale betekenis. Dat blijkt uit haar antwoorden op een aantal vragen van het Reformatorisch Dagblad.

Het is woensdag biddag voor gewas en arbeid. Wat betekent biddag voor u persoonlijk?

„Biddag is voor mij een bezinningsdag om te leren leven in afhankelijkheid van Gods hulp en zegen op alles wat we doen. Ik hoop vandaag een kerkdienst te bezoeken waarin we onze hemelse Vader vragen het werk van onze handen te zegenen.”

Wat merken uw collega-bewindslieden en uw ambtenaren van de betekenis die bidden voor u heeft?

„Het gebedsleven is iets wat binnenskamers plaatsheeft, maar in mijn gebed hebben de collega’s en onze ambtenaren een plek. Ik probeer iedere dag te leven in navolging, en ik probeer, om met Micha te spreken, recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg van God te gaan.”

Biddag heeft alles te maken met landbouw en voedselproductie – uw portefeuille dus. Veel boeren en tuinders vragen die dag om Gods zegen op hun werk. Zij hebben echter elke dag te maken met regels van de overheid. Wat zijn uw speerpunten voor het nieuwe seizoen, als het gaat om voedselproductie?

„Voor mij als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben biddag en dankdag een extra betekenis. Boeren, tuinders en vissers weten hoe afhankelijk ze zijn van bijvoorbeeld het weer en de economische omstandigheden. Mijn doel is dat zij met volle inzet hun werk kunnen doen, binnen de kaders van de regels die we als samenleving hebben afgesproken, met steun en waardering van ons allemaal. We moeten in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid –de nieuwe Europese landbouwafspraken voor de komende jaren– daarom meer ruimte creëren voor vergoedingen aan boeren voor hun inzet op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, energie, biodiversiteit en duurzaamheid. En dat met zo min mogelijk administratieve rompslomp.”

De hopelijk goede oogst moet straks ook verkocht worden. Boeren en tuinders klagen regelmatig dat zij aan steeds meer eisen moeten voldoen, maar dat de beloning daarvoor (in de vorm van een hogere prijs) vaak uitblijft. Wat gaat u daaraan doen?

„Ik vind die klacht terecht als ik kijk naar de positie die de boer en de tuinder in de keten hebben. Die positie willen we versterken. De samenleving vraagt heel veel van onze boeren maar is niet altijd bereid ervoor te betalen. We zijn bezig met een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat boeren die bijvoorbeeld duurzamer produceren, als collectief afspraken kunnen maken met de retail en dat daarvoor een meerprijs kan worden gerekend.”

Dinsdag is er vogelgriep geconstateerd bij een eendenhouder in Kamperveen. Wat is op biddag uw boodschap voor dit getroffen gezin?

„Ik zou hen graag een hart onder de riem willen steken. Het is een zware beproeving als je voor de derde keer wordt getroffen. Ik hoop dat het hierbij blijft en verdere uitbraken worden voorkomen. En ik hoop vooral dat er met dit gezin wordt meegeleefd en wij vanuit de overheid hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

Veel vissers zien allerlei bedreigingen op zich afkomen: verbod op de pulskor, de brexit, de aanlandplicht, gesloten gebieden vanwege natuurclaims en steeds meer windparken op zee. Deze vissers zien in u iemand die voor 200 procent voor hen gaat, bleek vorige week in Urk. Wat hebt u op biddag aan hen te zeggen?

„Ik kan me goed voorstellen dat de vissers zich zorgen maken. Er komt nogal wat op hen af; niet alleen op de vissermannen zelf, maar ook op hun gezinnen. Hele dorpsgemeenschappen leven in grote onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen. Ik ben me zeer bewust van wat er op het spel staat. Ik wist het al wel, maar zo’n bezoek aan Urk drukt je dan toch nog met de neus op de feiten. Ik herhaal wat ik daar heb gezegd: de sector heeft in al die netelige dossiers de steun van het volledige kabinet. Nadat we waren uitgesproken, vroeg een visser stilte voor gebed. Dat vond ik mooi en dat is wat biddag ons leert: onze handen te vouwen, God te danken voor ons dagelijks brood. Daarbij mogen we alles wat ons bezighoudt in Zijn Handen leggen.”