„Met een zaagbroek ben je geen watje”

Bezield werk
Geurt Speijers probeert werknemers bewust te maken van gevaren op de werkvloer. „Niemand ontkomt aan risico’s, maar je kun ze wel beheersen.” beeld RD, Anton Dommerholt

Voor zijn bedrijfje Safeinspect reist Geurt Speijers (58) uit Lunteren stad en land af om zijn boodschap voor veiliger werken aan de man te brengen. Graag onderwijst hij jonge mensen. „Ik probeer hen bewust te maken van de risico’s.”

„In 2005 ben ik ondernemer geworden, na 25 jaar KEMA in Arnhem. Ik was daar werkzaam in de ondersteunende diensten en betrokken bij de bedrijfsbrandweer. Ik begon vanuit huis en ben in 2006 verhuisd naar industrieterrein De Stroet in Lunteren. In 2010 heb ik een ander pand betrokken. In datzelfde jaar heb ik een eerste personeelslid aangenomen om alle administratieve zaken in goede banen te leiden. Zelf ben ik liever met de praktische kant bezig, zoals het lesgeven. Dat doe ik met een vijftiental instructeurs, zzp’ers met ieder hun eigen deskundigheid.

Eigenlijk begon ik als zogeheten bouwplantoetser. Dan controleer je gebouwen op brandveiligheid. Dat was na de rampen in Volendam en Enschede erg actueel. Als spoedig kwam er vraag naar cursussen voor het BHV-diploma, de basishulpverlening. Daarbij kwam mijn achtergrond als instructeur en brandweerman goed van pas. Zeker nadat er in eigen omgeving een paar ernstige bedrijfsongevallen plaatshadden, groeide het besef om daar de focus op te richten. Hoe kunnen we bedrijfsongevallen voorkomen? Ik ben toen begonnen met het verzorgen van VCA-cursussen. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Er is geen wettelijke verplichting, maar bedrijven vragen wel om die certificaten.

Examen en cursus zijn bijzaak. De nadruk moet liggen op de voorlichting en de bewustwording. En op de vraag welke maatregelen we moeten nemen om aan het einde van de werkdag gezond naar huis terug te keren.

Kettingzaag

In 2016 hadden we zeventig dodelijke slachtoffers bij bedrijfsongevallen, vorig jaar vijftig. Het totale aantal ongevallen steeg in 2017 echter met 7 procent naar ruim 2500 per jaar. Ieder ongeval op een bedrijf is een drama. Voor het slachtoffer, de familie, maar ook de werkgever.

Ik geef workshops in het voortgezet en middelbaar onderwijs. Als ik in een willekeurige klas op het Van Lodenstein College vraag wie er al werknemer is, gaat er geen enkele vinger omhoog. Maar als je daarna informeert wie er een zaterdagbaantje heeft, gaan alle handen de lucht in. Dan ben je dus wel werknemer. Dat wordt zwaar onderschat. Door de betrokkenen zelf, maar ook door de werkgevers. Als ik van een jongen van 16 hoor dat zijn baantje bestaat uit het in z’n eentje inwendig spoelen en reinigen van bulkopleggers, dan denk ik: „Werkgever, dat mag helemaal niet.” Of als je iemand zonder zaagbroek met een kettingzaag laat werken. Ik probeer de jongens ervan te doordringen dat je geen watje bent als je persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.

Heipaal

Groepen van bedrijven komen vaak met een houding van: „Wat moet ik hier de hele dag doen?” Ik haak meestal aan bij de actualiteit en laat voorbeelden van bedrijfsongevallen zien en hen zelf ervaringen vertellen. Pas hoorde ik van een heipaal die tijdens het werk omviel en op een cabine belandde. Die machinist overleefde het niet. Wat mij intrigeert, is de oorzaak. Waardoor viel die paal uit die machine? Dan kan heiend Nederland maatregelen nemen.

Werkgevers zijn lang niet altijd consequent in hun handelen. Het gaat nogal eens mis als wordt geprobeerd de oplevertermijn te halen of in te korten. Dit betekent stress. Veiligheid kan dan een sluitpost worden.

Het liefst geef ik les aan jongeren. Ze moeten onthouden om op hun werk bij de start altijd een laatste controle te doen. Niemand ontkomt aan risico’s, maar je kunt ze wel beheersen. Zo hoop ik een steentje bij te dragen aan de veiligheid op het werk.”

Ook bezield werker? Mail naar econ@refdag.nl.

Levensloop Geurt Speijers

Geurt Speijers (58) is afkomstig uit Valburg. Na de middelbare school kreeg hij een baan als logistiek medewerker bij KEMA in Arnhem. Bij de bedrijf was hij ook werkzaam bij de bedrijfsbrandweer. Nadat zijn baan bij een reorganisatie op de tocht stond, begon Speijers in zijn woonplaats Lunteren voor zichzelf onder de naam Safeinspect BV en was bedenker van de site VCAin1dag.nl. Hij maakt ontruimingsplannen, geeft les aan BHV’ers en leidt op voor VCA-certificaten. Speijers is gehuwd, heeft twee kinderen en is aangesloten bij de hervormde gemeente in zijn woonplaats.