‘Melkveehouders lopen tientallen miljoenen mis door coronacrisis’

Melkveehouders zijn al meer dan 64 miljoen euro aan omzet misgelopen door de coronacrisis. Dat becijfert boerenactiegroep Agractie Nederland, die waarschuwt dat de crisis catastrofaal kan uitpakken voor veel bedrijven in de sector.

De organisatie wijst erop dat de melkprijzen sinds de invoering van de coronamaatregelen relatief sterk zijn gedaald, mede door onzekerheid over de te verwachten vraag naar zuivel. Daardoor brengt de melk van de boeren momenteel minder op. Gemiddeld zou een boerenbedrijf alleen al in mei ruim 2675 euro aan inkomsten mislopen.

Op basis hiervan concludeert Agractie dat ook de melkveehouder flink moet inleveren in deze crisis. „Nu al zijn de gevolgen zichtbaar, maar de verwachting is dat de grote klap nog zal gaan komen.” Daarnaast is onder meer de prijs van slachtkoeien sterk gedaald wat de inkomenspositie verder onder druk zet.

Agractie strijdt voor schadevergoeding voor alle sectoren binnen de agrarische sector. De al genomen steunmaatregelen van de overheid zijn volgens de actiegroep niet voldoende. Ook roept de organisatie supermarkten op om „maatschappelijk verantwoorde keuzes” te maken als het gaat om de prijs van zuivel.