Meer overslag in Groningse havens

De overslag in de Eemshaven en de haven van Delfzijl is het afgelopen jaar verder gestegen tot 13,7 miljoen ton, van 12,4 miljoen ton in 2017. Dat blijkt uit cijfers van havenbedrijf Groningen Seaports.

De geschatte jaarwinst ligt op 2 miljoen euro. De werkgelegenheid in het totale havengebied groeide met 2 procent tot ruim 14.000 mensen. Volgens Groningen Seaports zijn de vooruitzichten voor dit jaar zeer gunstig door uitbreidingsprojecten en investeringen bij het bestaande bedrijfsleven. Er zijn volop bouwactiviteiten. Er wordt verwacht dat de stijgende lijn dit jaar voortgezet kan worden.

In de haven van Moerdijk, nabij Dordrecht, ging de overslag vorig jaar met 2 procent omlaag tot 18,1 miljoen ton. Volgens het Havenbedrijf Moerdijk bleef mede door de lage waterstanden de overslag in de binnenvaart wat achter. De overslag via de zeevaart ging licht omhoog.