„Liefst een oplossing zonder procederen”

Maarten van Essen (l.) en Gerben Plomp (r.) van advocatenkantoor Wille Donker. beeld RD, Anton Dommerholt
2

„Bij ons werk gaat het meestal om adviseren, niet om procederen.” Maarten van Essen (34) is advocaat bij advocatenkantoor Wille Donker. „Een gerechtelijke procedure probeer je zo veel mogelijk te vermijden, dat is een laatste optie.”

Afgelopen januari trad hij toe tot de maatschap. Die bestaat nu uit vijf advocaat-partners, die samen eigenaar zijn van het kantoor in Alphen aan den Rijn. De overige vijftien advocaten, onder wie Gerben Plomp (24), zijn in loondienst, evenals het ondersteunend personeel.

Voor het begin moeten we terug naar 1976. Toen besloten de advocaten Bert Wille en Wim Donker tot samenwerking. De omvang van de activiteiten is daarna fors gegroeid. De oprichters genieten inmiddels van hun pensioen.

Ondernemers

De dienstverlening richt zich vooral op ondernemers, en daarbij op alle rechtsgebieden waar die mee te maken krijgen, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en privacyrecht. Van Essen: „We staan ook particulieren bij, maar het accent ligt op bedrijven, uit de regio en van elders uit het land; van eenmanszaken tot ondernemingen met honderden werknemers.”

Wille Donker streeft naar duurzame relaties, zodat je „de vaste gesprekspartner wordt van de ondernemer.” „Op die manier ben je minder bezig met reageren op incidenten en meer met preventie.” Tot de cliëntenkring behoren veel bedrijven die actief zijn in de internationale groente- en fruithandel. „Om langdurige contacten op te bouwen en te bewaren, verdiepen wij ons in de ontwikkelingen binnen branches en organiseren we bijeenkomsten om degenen die het raakt bij te praten over bijvoorbeeld nieuwe wetgeving.”

Advocatenkantoren stellen zelf hun tarieven vast. Vormen de hoge kosten soms niet een belemmering om juridische bijstand te vragen? Van Essen: „Een hoge rekening betekent niet altijd duur uit zijn. Kosten moeten in verhouding staan tot het achterliggende belang. We bekijken vooraf of de investering opweegt tegen de verwachte baten. Ontbreekt die balans, dan zullen wij niet adviseren om door te gaan. Voor particulieren kan het trouwens verstandig zijn om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Je weet nooit waar je in verzeild raakt, een conflict met je buurman is snel geboren.”

Aan de loopbaan van advocaat gaat de studie rechten vooraf. Na afronding daarvan trad Gerben Plomp bij Wille Donker in dienst. Hij is door de rechtbank beëdigd en mag nu als advocaat optreden. Hij licht toe: „Na beëdiging ben je gebonden aan de gedragsregels van de beroepsgroep en het tuchtrecht. Een beginnend advocaat volgt een extern opleidingstraject en krijgt intern een patroon ofwel mentor toegewezen.”

Plomp geniet van zijn werk. „Volop afwisseling, elke zaak is anders, geen dag is hetzelfde: gesprekken, zittingen, processtukken schrijven en analyseren. Je bent continu aan het groeien in je vak en je kennis.” Nederland telt ruim 17.000 beëdigde advocaten. Banen voor hen zijn er genoeg, de arbeidsmarkt is krap.

De buitenwacht denkt bij advocatuur vaak aan deftig, elitair, afstandelijk. Van Essen: „Dat beeld klopt echt niet. Wij zijn sterk betrokken bij onze cliënten. Relatie en prestatie zijn in ons werk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen wanneer we onze cliënten goed kennen, weten we wat voor hen belangrijk is en kunnen we optimaal onze diensten verlenen.”

Deskundige

Meer in het algemeen zegt Van Essen: „Iemand in een conflictsituatie is erbij gebaat dat hij door een deskundige, een advocaat wordt bijgestaan. Die informeert hem goed over zijn inhoudelijke positie, geeft advies over de meest efficiënte aanpak en moet hem soms beschermen tegen een zinloze procedure.” Plomp vult aan: „Wij kunnen ook de emoties eruit filteren en daardoor waar nodig bijdragen tot de-escalatie.”

Van Essen: „Als advocaat praat je met de collega van de tegenpartij, die spreekt dezelfde taal. Dan kom je snel tot de kern van de zaak en kun je toewerken naar een oplossing, liefst in overleg en als het niet anders kan via een procedure bij de rechtbank.”

>>rd.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Naam: Wille Donker

Waar: Alpen aan den Rijn

Activiteit: advocatuur

Sinds: 1976

Aantal medewerkers: 35