Ledenparlement FNV geeft nu wel zegen aan pensioenakkoord

Het ledenparlement van vakbond FNV heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee nemen de top van ’s lands grootste vakbond en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een belangrijke horde in het hervormen van het pensioenstelsel. Koolmees wilde de regels rond de oudedagvoorziening alleen ingrijpend veranderen als daar breed draagvlak voor was onder werknemers en werkgevers.

Volgens FNV-voorzitter Han Busker was er een behoorlijke meerderheid voor. In totaal stemden 64 leden van het 105-koppige parlement voor. „Daarmee kan het hele traject verder, en daar ben ik blij mee”, aldus Busker. Hij gaf in een eerste reactie toe dat hij zijn lot als voorzitter van de vakbond had verbonden aan de stemming. Tijdens de vergadering, die veel langer duurde dan aanvankelijk gedacht, werden er volgens Busker „stevige discussies” gevoerd.

Het ledenparlement van FNV keurt alle grote beslissingen van het vakbondsbestuur goed of af. De top van FNV sloot vorige maand al wel een principeakkoord met werkgevers en de politiek over de uitwerking van het in 2019 gesloten pensioenakkoord, maar moest de achterban nog laten instemmen. Eerdere pogingen om het parlement te laten stemmen mislukten, door onvrede over de digitale opzet van de vergadering en tijdsdruk. Uiteindelijk logden te weinig mensen in voor een geldig stemresultaat.

Tijdens de jongste vergadering, in een congreshotel in Bunnik, was de kritiek op de pensioenplannen niet van de lucht. Er zouden nog te veel losse eindjes aan zitten, onder andere op het vlak van het verhogen van de pensioenen. In het nieuwe stelsel moeten pensioenen gemakkelijker meebewegen met economisch goede én slechte tijden, waardoor indexeren eerder mogelijk wordt. Maar dit zou pas in 2026 kunnen als het nieuwe systeem ingaat, waarmee de huidige gepensioneerden nog lang moeten wachten op indexatie.

Na een motie in het ledenparlement heeft het FNV-bestuur toegezegd in vervolgonderhandelingen te proberen het „perspectief” op een hoger pensioen te vervroegen, legt vicevoorzitter Tuur Elzinga uit. Garanties kon hij echter niet geven, ook gezien de huidige economische situatie. Ook zal de FNV-top zich inspannen om gunstigere regelingen voor vervroegd stoppen met werken voor meer werknemers toegankelijk te maken.

Een tegenstemmer van het ledenparlement zegt na afloop toch tevreden te zijn met het resultaat. „Het is belangrijk dat er een akkoord ligt. We moeten nu samen verder als FNV.”