Komst outlet Zoetermeer van de baan

Voorlopig komt er geen outlet bij het Woonhart in Zoetermeer. Provast, de ontwikkelaar van de Holland Outlet Mall, heeft afgelopen weekeinde besloten zich terug te trekken uit het project.

De mogelijke komst van de outlet riep veel weerstand op bij omwonenden, winkeliers en omliggende gemeenten. De gemeenteraad van Zoetermeer gaf desondanks begin dit jaar groen licht voor de bouw van de outlet. Die zou zo’n 31.000 vierkante meter gaan beslaan.

De initiatiefnemers –Provast en winkeleigenaren in het Woonhart– hebben het project nu „tijdelijk” stilgelegd. Provast gaf, schreef het AD maandagmorgen, als redenen daarvoor op dat de planning van het project steeds verder opschuift en de gemeenteraad pas een overeenkomst met de initiatiefnemers wil sluiten nadat met de woningeigenaren overeenstemming is bereikt. Ook is er te veel onzekerheid, waardoor andere financiers hun interesse verliezen.

Het college van B en W betreurt het besluit van Provast. De gemeente stopt per direct met alle werkzaamheden rond de komst van de outlet. De gemeenteraad zal er vanavond over spreken.