Koe mag zonder vergunning de wei in

Stikstof
beeld ANP, Koen van Weel

Boeren hoeven geen aparte vergunning aan te vragen om hun dieren in de wei te laten grazen. Dat hebben de twaalf provincies donderdag bekendgemaakt.

Volgens de provincies is beweiden van grasland „al sinds jaar en dag een normaal onderdeel” van het boerenbedrijf. „De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan, dat er vee in het landschap zichtbaar blijven”, stellen ze in een verklaring van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bovendien levert beweiden minder stikstofuitstoot op dan het op stal houden van de koeien.

Het weiden van koeien kwam onder vuur te liggen toen de Raad van State in mei 2019 de Nederlandse stikstofwetgeving buiten werking stelde. Minister Schouten van Landbouw –die al eerder liet weten dat koeien in de wei moeten blijven– en de provincies stellen nu dat de stikstofuitstoot bij beweiding onder de stalvergunning van de boer valt.

Milieuorganisaties die handhavingsverzoeken hebben ingediend, vangen bot. Die worden door de provincies afgewezen, meldt het IPO.

Volgens landbouworganisatie LTO Noord komt met het besluit van de provincies een einde aan maandenlange onzekerheid voor boeren. „Talloze boeren hebben slapeloze nachten gehad. Het is fijn dat gezond verstand zegeviert. Ik hoop dat dit voor alle claimclubs die rechtszaken tegen individuele boeren voeren reden genoeg is om te stoppen” , zegt bestuurder Trienke Elshof.