Kans op minder pensioen bij vier grote fondsen

beeld ANP, Remko de Waal

De kans dat deelnemers aan pensioenfonds ABP volgend jaar te maken krijgen met kortingen, is fors groter geworden. De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds zakte in juli onder de kritische grens van 95 procent.

ABP is niet het enige fonds dat in de gevarenzone zit. Ook bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zakte de dekkingsgraad verder weg. Daarmee lijken maatregelen zoals kortingen onvermijdelijk, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers.

Bij ABP daalde de dekkingsgraad, die aangeeft of een fonds in staat is in de toekomst aan de financiële verplichtingen te voldoen, in juli naar 93,7 procent. Die daling is met name veroorzaakt door de lage rente. In 2018 noteerde het fonds, met zo’n 3 miljoen deelnemers, nog een gemiddelde dekkingsgraad van 103,8 procent.

Deze zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, kwam uit op 99,7 procent. Omdat deze nu lager is dan 100 procent zijn ook waardeoverdrachten momenteel niet meer mogelijk.

Minder pensioen

Bij PFZW, met 2,8 miljoen deelnemers het op één na grootste fonds van Nederland, kwam de dekkingsgraad in juli uit op 94,8 procent. In 2018 was dit nog 97,5 procent.

De beleidsdekkingsgraad daalde tot 99,3 procent. Het fonds voor medewerkers in de zorg moet de pensioenen verlagen als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 onder de 100 procent komt en heeft dus nog een jaar langer om de dekking op orde te krijgen.

De twee andere grote pensioenfondsen, PME en PMT in de metaal- en elektro-industrie, zitten al langer in de gevarenzone. Zij moeten eind december boven de 100 procent staan.

Als de fondsen gaan korten, raakt dat gepensioneerden en werkenden. De gepensioneerden merken het omdat ze minder pensioen krijgen en werkenden bouwen minder pensioen op.