‘Hervorming ontwikkelingslanden te langzaam’

Ontwikkelingslanden en opkomende markten moeten extra vaart maken met hervormingen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) duurt het anders nog een hele tijd voor deze landen hetzelfde welvaartsniveau hebben als de meer ontwikkelde economieën in de wereld.

In de late jaren tachtig en de jaren negentig was er nog sprake van een grote golf aan hervormingen, bijvoorbeeld in Sri Lanka, Egypte en de Filipijnen. Maar de laatste jaren lijkt het hervormingstempo duidelijk afgenomen. Vooral in lagelonenlanden in Afrika ten zuiden van de Sahara is nog veel werk te verzetten.

Economen van het fonds hebben uitgerekend dat het bij de huidige economische groeipercentages voor veel opkomende markten meer dan een halve eeuw gaat kosten om de helft van het bestaande verschil in inkomen met dat in doorsnee rijkere landen te dichten. Het overbruggen van de helft van diezelfde kloof in levensstandaard zou bij veel ontwikkelingslanden waarschijnlijk zelfs zo’n negentig jaar duren.

Het IMF staat erom bekend dat het landen oproept om allerlei hervormingen te doen. Bijzonder aan deze nieuwe waarschuwing is dus vooral de tijdscomponent. Het IMF komt in hetzelfde rapport ook met aanbevelingen voor landen om hun ontwikkeling te versnellen. Zaken als het uitbannen van corruptie, het versterken van de nationale overheid en het creëren van een goed sociaal vangnet kunnen al heel wat helpen.