Grondverzetter Tuytel: Versoepeling PFAS-norm stap de goede kant op

PFAS
Arnold Tuytel (l.) en Klaas Kooiker, beide ondernemers in het grondverzet en organiseerden in oktober 2019 een grootscheeps protest van bouwers en baggeraars tegen de strenge regels voor PFAS in de grond. Maar de normen worden verruimd, heeft staatssecretaris Van Veldhoven (woensdag) aangekondigd. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

De aangekondigde versoepeling van de regels voor PFAS is „een stap de goede kant op”, reageert Arnold Tuytel van de Stichting Grond In Verzet. „Maar we zijn er helaas nog lang niet. Met name voor de waterbodems zijn er nog steeds geen werkbare regels.” Tuytel organiseerde in oktober vorig jaar samen met ondernemer Klaas Kooiker een grootscheeps protest van baggeraars en bouwers op het Malieveld in Den Haag tegen de strenge regels voor met PFAS vervuilde grond.

Maar de normen worden soepeler, meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) woensdag aan de Tweede Kamer. Nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares toont namelijk aan dat minder strenge normen verantwoord zijn.

Van Veldhoven wil de PFAS-limiet voor landbodem verhogen, de regels voor grond gelijktrekken met die voor bagger en het maximum voor PFAS in diepe plassen zonder verbinding met andere wateren verhogen.

Maximale duidelijkheid

Brancheorganisatie Bouwend Nederland reageert verheugd op de verruiming. De bouwers verwachten dat het werk dat stillag, door de versoepeling weer op gang komt. „Bouwend Nederland heeft de afgelopen maanden onder meer via de Taskforce PFAS met de staatssecretaris gesproken over het ontbreken van een werkbare PFAS-norm voor diepe plassen. Ik ben blij dat Stientje van Veldhoven voor de zomer tegemoetkomt aan de wensen van het bedrijfsleven en het handelingskader voor de tweede keer heeft verruimd. De staatssecretaris geeft hiermee gehoor aan onze oproep en verschaft de sector hiermee maximale duidelijkheid,” benadrukt Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen. „Hiermee komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Ik verwacht dan ook in de zomer te zien dat het grondverzet weer grotendeels op gang komt. Dat is zeer welkom voor bedrijven die het vanwege corona en stikstof al moeilijk hebben.”

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland voegt hieraan toe: „Dit is goed nieuws voor de hele bouwkolom en dus ook voor de installatiebranche. Dankzij verruiming van het Tijdelijk Handelingskader kunnen we aan de slag om méér duurzame nieuwbouw te realiseren. Dat is hard nodig gezien de grote woningnood waarmee we te kampen hebben.” Terpstra heeft er alle vertrouwen in dat de bewindsvrouw „doorpakt” en met een definitief normenkader komt.

Ook de Vereniging van Waterbouwers is tevreden met de verhoging van de norm voor grond en bagger op landbodem en het loslaten van de zogeheten detectielimiet voor alle diepe plassen en oppervlaktewateren. „Een goede stap voorwaarts”, reageert directeur Andrea Vollebregt. „Vooral met het loslaten van de detectielimiet komt de meest circulaire manier van het toepassen van grond en bagger weer beschikbaar en wordt een hoop onnodig transport, uitstoot en kosten vermeden.” De verruiming kan weer werk voor baggeraars en andere waterbouwers opleveren, al moet de tijd dat uitwijzen, aldus Vollebregt. „De staatssecretaris hanteert namelijk nog steeds verschillende normen.” Voor PFOA en PFOS, stoffen die in teflon voorkomen en ook tot de stoffengroep PFAS horen, gelden namelijk weer andere normen. „Het vaststellen van een landelijk dekkende norm voor alle PFAS-houdende stoffen, overeenkomstig de huidige bodemwetgeving, zou het werk minder complex maken. Onze sector opereert namelijk veelal op het scheidsvlak van grond en water.” De waterbouwers hopen dan ook dat voor het definitieve handelingskader de normen voor PFAS verder verhoogd en genormaliseerd worden.

PFAS (afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) zijn schadelijke, chemische stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. Om ze niet verder te verspreiden, kwam Van Veldhoven vorig jaar met strenge regels voor de verplaatsing van vervuilde grond. Toen bleek dat PFAS vrijwel overal in de bodem zit, viel het grondverzet- en baggerwerk vorig jaar bijna stil.