Gemeente Westland komt tuinders tegemoet met WOZ-maatregel

De gemeente Westland komt tuinders tegemoet met een regeling waardoor bedrijven met meerdere locaties minder energiebelasting (opslag duurzame energie) hoeven te betalen. Westlandse tuinbouwbedrijven mogen voortaan de verschillende locaties, ongeacht hun ligging, samenvoegen tot één WOZ-locatie. Volgens een woordvoerder van de glastuinbouwgemeente kan dit ondernemers duizenden euro’s aan belastingafdracht schelen.

De gemeente Westland was al met Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW in overleg over het invoeren van de maatregel. Nu het nieuwe coronavirus de glastuinbouwsector ook keihard raakt, besloot de gemeente de regeling versneld in te voeren. De gemeente stelt dat er veel meer nodig is om de effecten van de crisis te ondervangen. Samen met de andere tuinbouwgemeenten vraagt Westland het kabinet om extra ondersteunende maatregelen voor de sector te treffen.

De Westlandse burgemeester Bouke Arends was één van de initiatiefnemers van de brandbrief die door Greenports Nederland aan het kabinet was verstuurd. De overkoepelende netwerkorganisatie van de regionale tuinbouwclusters stelt dat de tuinbouw in acute nood verkeert. Voor de komende twee maanden raamt de organisatie de schade in de tuinbouw op circa 5 miljard euro.