FNV: advies niet relevant voor nieuwe stelsel

Het advies van de commissie-Dijsselbloem over strengere rekenregels voor pensioenfondsen is alleen relevant als het pensioenakkoord wordt verworpen in het FNV-referendum. Dat zegt voorzitter Han Busker van vakbond FNV.

Een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is dinsdag met een zwaarwegend advies gekomen dat gevoelig kan liggen in vakbondskringen. Volgens het advies zouden pensioenfondsen vanaf 2021 moeten uitgaan van nog lagere rendementen bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen. Daardoor zou de kans groter worden dat fondsen de pensioenen moeten verlagen.

Maar Busker verwijst in zijn reactie naar het voorlopige pensioenakkoord dat vakbonden, werkgevers en het kabinet vorige week presenteerden. "Onderdeel van het akkoord is dat er een stuurgroep komt die voor invoering van het nieuwe contract waakt over alle voorwaarden. Dat betekent dat we met die stuurgroep een nieuw advies zullen vragen in 2020", aldus Busker. FNV houdt deze week een referendum onder alle circa 1 miljoen leden waarin zij kunnen stemmen over het pensioenakkoord.

Als het pensioenakkoord erdoor komt lijkt de kans juist kleiner te worden dat enkele grote pensioenfondsen al snel kortingen moeten doorvoeren. Dat komt omdat er is afgesproken dat fondsen de pensioenen in het nieuwe stelsel pas hoeven te verlagen als hun zogeheten dekkingsgraad onder de 100 procent is gezakt. Nu ligt de vereiste minimumgrens voor de graadmeter nog op ruim 104 procent. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daarnaast aangegeven dat hij vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe stelsel de huidige kortingsregels tijdelijk wil aanpassen om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.