„Fiscale stimulans thuiswerken”

Thuiswerken kan fiscaal voordeel opleveren. Foto ANP ANP

Mensen die thuiswerken of dichter bij hun werk gaan wonen en daardoor minder in de auto zitten, kunnen een fiscale stimulans tegemoetzien.

Voorzitter Lodewijk de Waal van de Taskforce Mobiliteitsmanagement presenteerde maandagmiddag plannen met die strekking. Zo zou een hogere verhuiskostenvergoeding mogelijk moeten worden voor mensen die nu op 25 tot 30 kilometer van hun werk wonen, om hen ertoe over te halen te verkassen. Nu geldt een plafond van 5000 euro voor zo’n belastingvrije vergoeding.

De aanbevelingen, waarmee het kabinet nog formeel moet instemmen, moeten de eerstkomende jaren leiden tot 5 procent minder autokilometers in de spits in zes regio’s. De ministers Eurlings (Verkeer) en Cramer (Milieu) namen het advies vanmiddag in ontvangst.

Onder het advies vallen zes convenanten met afspraken met de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, plus Eindhoven Den Bosch en Arnhem Nijmegen. Daarbij zijn meer dan 150 bedrijven met een half miljoen werknemers betrokken, aldus De Waal.

Er is ook een proef ophanden met een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), zodat werknemers een betere kans maken op een baan als ze dicht bij huis solliciteren. Er begint dit jaar een proef met het stimuleren van het ruilen van banen, waarbij opnieuw het CWI bemiddelt.

Zogenoemde koploperbedrijven als Rabobank, KPN en Capgemini werken mee aan een scala aan maatregelen. In en om Amsterdam bijvoorbeeld zullen ruim 100.000 werknemers op kantoor en bedrijventerreinen kunnen kiezen uit onder meer autodelen in combinatie met een proef met betaald rijden en passen voor het openbaar vervoer.